Raadiosüstik

Raadiosüstik

Peamiseks probleemiks suure ruumikasutuse ökonoomsusega sügavlaadimisriiulite kasutamisel on piirang, et ühes riiuliposti vahes peavad olema kaubaalused ühesuguse tooteartikliga. Nimetatud kitsendus võtab ära võimaluse kasutada sügavriiuleid ladudes, kus on sadu erinevaid tooteartikleid.

Sügavriiulite laiaulatuslikumaks kasutamiseks oli vaja leiutada meetod, kuidas saab kauba paigutada hoiukohale või võtta sellelt ilma tõstukiga riiuli kontruktsiooni sisse sõitmata.

Sobivaks seadmeks sai omal jõul liikuv, raadio teel tõstukijuhi poolt juhitav ja tõstukiga koos töötav seade - raadiosüstik (radioshuttle). Raadiosüstikut kasutades võib hoiustada ühe postivahe erinevatel korrustel erinevaid tooteartikleid.

Raadiosüstik kujutab endast raadio teel juhitavat robotit, mis töötab koos seda teenindava tõstukiga, saades korraldused tõstukijuhilt.

Tüüpilised raadiosüstiku kasutajad on kiiresti liikuvate toodete tootjad, 3PL ettevõtted, külmad laod ja külmutuslaod.

Raadiosüstiku olulisemad osad on:

 • tööpind, millele toetuvad kaubaalused;
 • akukassetid;
 • akude laadimise ühenduspesa;
 • akuruumi kaas;
 • ohutusriba;
 • märgutuled;
 • ohutust tagav juhtimisseade;
 • vulkollaanrattad.

 

Pildil: Raadiosüstik sügavlaadimisriiulis

Raadiosüstikut iseloomustavad järgmised omadused:

 • suudab käsitleda erineva laiusega kaubaaluseid (eri mudelid);
 • kompaktne disain;
 • integreeritud ohutussüsteem kaupade ohutuks käsitlemiseks;
 • tugev konstruktsioon;
 • sobiv töötamiseks külmutusladudes (külmutuslao mudel, kuni -30 kraadi C);
 • automaatne positsioneerimine fotosilmade abil töötamisel riiuli juhtsiinidel;
 • rattad on integreeritud seadme kerega;
 • vulkollaanrattad;
 • sõitmiseks ja tõstmiseks ainult elektrimootorid (puudub hüdraulika);
 • kaubaaluste transportimine on ohutu;
 • märgutuled esipaneelil näitavad liikumist, sõidusuunda ja tõstmisfunktsiooni;
 • seade on tõstukijuhi poolt kaugjuhitav;
 • lihtne käsitsemine (tõstmine) tõstukiga;
 • tõstuk ei vaja lisaseadmeid;
 • kaugjuhtimisseadme kasutamine on lihtne;
 • kaugjuhtimisseade edastab signaale kuni 100 m raadiuses;
 • ühe kaugjuhtimisseadme poolt on võimalik juhtida kuni 242 raadiosüstiku tööd;
 • kestev korpus;
 • akud on hooldusvabad;
 • akukassetid on vahetamiseks/laadimiseks hõlpsasti eemaldatavad;
 • akusid saab laadida ka neid korpusest eemaldamata;
 • võimalus kasutada raadiosüstikut akusid vahetades kolme töövahetuse jooksul;
 • kasutatakse lihtsat ühefaasilist laadijat;
 • aku laetuse märgutuli esipaneelil;
 • liikumis- ja tõstmissüsteemide töö pidev järelevalve seadme enda poolt;
 • seade kasutab spetsiaalset riiulisüsteemi.
iDevice ikoon Vaata lisaks!

Vaata õppevideot raadiosüstiku töötamisest laos!

Video saad käivitada SIIN!

PS! Uue materjali, Vulkollani, kohta loe SIIT!