Tõstukite hooldustööd

1. Elektritõstukite kasutamisel on vaja tõstuki kasutajal teostada järgmisi kontrollimis- ja hooldustöid:

1.1 Iga päev
 • Kontrollida akude elektrolüüditaset.
 • Kontrollida, kas esineb õlilekkeid.
 • Kontrollida helisignaali toimimist.
 • Kontrollida jalg- ja seisupiduri töökorras olekut.

Pildil: Tõstuki aku vahetamine on lihtne

Pildil: Tõstuki kontrollimine laos

Elektritõstukite kasutamisel on kõige tähtsam akude õige hooldamine, kuna akukomplekt maksab kuni 20% uue tõstuki hinnast.

Akud peavad vastu tavaliselt on 1200 - 1500 laadimistsüklit tingimusel, et need laetakse alati 100% täis ning pannakse laadima siis, kui energiajääk on 20-25%.

Laadimisel tekib mõningane aurustumine, mistõttu on tähtis jälgida elektrolüüdi taset ning vajadusel lisada destilleeritud vett.

2. Sisepõlemismootoriga tõstukite puhul on vaja teostada järgmisi kontrollimis- ja hooldustöid:

2.1 Iga päev
 • Kontrollida õlinivood ja lisada õli vastavalt vajadusele.
 • Kontrollida jahutusvedeliku taset ja lisada radiaatorisse jahutusvedelikku vastavalt vajadusele.
 • Kontrollida, kas esineb jahutusvedeliku või õli lekkeid.
 • Kontrollida, kas helisignaal töötab.
 • Kontrollida jalg- ja seisupiduri töökorras olekut.
Kui tõstuki mistahes sõlm ei tööta korralikult, tuleb teatada sellest vahetule ülemusele!

2.2 Kord nädalas
 • Kontrollida ventilaatoririhma pingsust ja seisundit.
 • Kontrollida pidurivedeliku taset piduri peasilindris, vajadusel lisada pidurivedelikku.
 • Kontrollida rehvide korrasolekut, veenduda, et rehvidel pole kahjustusi.
 • Kontrollida transmissioonõli taset, lisada õli vastavalt vajadusele.
 • Puhastada suruõhuga kabiini põrandaalune ja mootori ümbrus.
 • Võtta lahti õhufilter ja eemaldada väline tolm.
 • Kontrollida rooli vabakäiku.
 • Kontrollida rehvide rõhku.
 • Kontrollida rattamutrite kinnitusi.
 • Kontrollida masti ja kettide korrasolekut.
 • Kontrollida akuklemmide kinnitusi ja puhtust.
Kui tõstuki mistahes sõlm ei tööta korralikult, tuleb teatada sellest vahetule ülemusele!

2.3 Kord kuus

 • Kontrollida rataste kulumist ja võimalikke kahjustusi
 • Puhastada suruõhuga kabiini põrandaalune ja mootori ümbrus
 • Kontrollida masti ja kettide korrasolekut
 • Kontrollida akuklemmide kinnitusi ja puhtust

Kõikidest avastatud vigadest tuleb teavitada vahetut ülemust!
 
Piltidel: Erinevat tüüpi sisepõlemismootoriga tõstukid - diiselmootoriga, vedel- või maagaasil töötavsd