Teleskooptõstukid

Teleskooptõstukid töötavad kitsaste (1,5 m) vahekoridoridega kõrgetes ladudes. Teleskooptõstukid täidavad laos samu funktsioone, mida pöördkahveltõstukid - aluste paigutamine hoiukohtadele ja kauba võtmine riiulikohalt.

Teleskooptõstukil on tõstekahvlite asemel spetsiaalne seade, mille liugkahvlid liiguvad mõlemale poole, asetades ja võttes aluseid kaubaga.

Teleskooptõstuk ei saa võtta alust põrandakohalt ega asetada seda põrandale. Antud tõstukiga on võimalik asetada kaubaalus selleks ette nähtud platvormile, kust võetakse see tavalise tõstukiga, millel on tõstekahvlid.

Teleskooptõstukiga on mugav töötada, kuna see on kiire ja juhi platvorm tõuseb töötasandile üles. Teleskooptõstuki tootlikkus on küll suur, kuid kitsendavaks asjaoluks selle kasutamisel on autonoomsuse puudumine.

Viimastel aastatel on hakatud tootma aga juhita teleskooptõstustukeid, mis töötavad raadiojuhtimise teel, kusjuures nende tootlikkus on ülikõrge.

Pildil: Teleskooptõstuk laos töötamas

iDevice ikoon Loe lisaks!
Süstiktõstuk ehk teleskooptõstuk on kõige produktiivsm tõstuk kitsas vahekoridoris täisaluste käitlemisel. Selle tõstukitüübi puhul toimuvad koorma tõstmine ning transportimine masti ja juhikabiini vahel.

Süstiktõstukiga pole võimalik võtta kaupa põrandalt ega põrandale asetada. Süstiktõstuki puhul võib esimene riiuliõrs paikneda põrandast 300 mm kõrgusel. Suurem käsitlemiskiirus, parem nähtavus tööpiirkonnas kui pöördkahveltõstukil ja kitsam vahekoridor korvavad nimetatud puuduse. Võrreldes pöördkahvel- või kombitõstukiga on masina energiatarbimine väiksem.

Kui laos on vaja teostada lisaks täisaluste käsitlemisele ka tükikauba komplekteerimist, on parimaks valikuks süstik-kombitõstuk. Selle tõstukitüübi puhul on ühendatud süstiktõstuki ja komplekteerimistõstuki parimad omadused.