Tõstukite liigid ja ehitus

SISSEJUHATUS

Käesoleva õpiobjekti abil omandab õppija teoreetilise ettekujutuse ladudes ja logistikafirmades peamiselt kasutatavate tõstukite liikidest ja ehitusest.

Õpiobjekt on osa logistika erialade RÕK alusel koostatud moodulist Tõstukite ehitus, hooldus ja juhtimine. Antud õpiobjekt on varustatud rohke pildi- ja videomaterjaliga, mis muudab õppijatele arusaadavamaks tehnilise teema.

Tutvudes õpiobjektis esitatud materjalidega ja töötades iseseisvalt objektis viidatud infoallikatega, omandab õppija teadmised tõstukite liikidest ja teoreetilise ettekujutuse tõstukite ehitusest.

Õppematerjali koostas

Signe Sundja

kutseõpetaja