Tugiratastõstukid

Tugiratastõstukid sõidavad kauba riiulisse paigutamisel tugiratastega riiuli sisse (põranda-hoiukohale).

Seetõttu peab selle tõstukitüübi kasutamisel laoriiuli esimesel korrusel (põranda hoiukohtadel) kasutama ainult standardseid kaubaaluseid või aluseid, mille tugiklotsid ei ole alt ühendatud laudadega, kuna tugirattad sõidavad kauba ülemistele riiulikorrustele paigutamisel põrandal seisva aluse vahedesse.

Tugiratastõstukitega on üldjuhul võimalik paigutada kaupa kuni neljandale riiulikorrusele.

1. Juhiplatvormita tugiratastõstuk

... on mõeldud kasutamiseks lühikestel distantsidel (vahemaadel), kui kaupa on vaja paigutada virna või hoiukohtadele riiulikorrustel.

Sobib kasutamiseks väikestes ladudes ja tootmisettevõtetes, kus sisenevad ja väljuvad kaubavood ei ole suured. Tõstuk sobib igati kaupluste laoruumide tarvis ja kasutamiseks kõikjal kitsastes ruumitingimustes.

Toodetakse ka ühe mastisiiniga mudelit (parem nähtavus), samuti raamtõstega (vajalik abitegevustel) ja topeltaluste käsitsemiseks (tohusam töö) ettenähtud mudelit.

 

Pildil: Juhiplatvormita tugiratastõstuk


2. Juhiplatvormiga tugiratastõstuk

... on mõeldud kasutamiseks keskmistel distantsidel, kui kaupa on vaja paigutada virna või hoiukohtadele riiulikorrustel. Sobib kasutamiseks arvestatavate kaubavoogude juures väiksemates ladudes.

Tihti on veoki koormaruumi paigutatud kaubaaluseid kahes kihis. Kui ka hoiukohtadele riiulitel on võimalik aluseid paigutada ühekorraga - alumine alus põrandakohale ja pealmine alus teisele riiulikorrusele, on võimalik kahe aluse tugiratastõstukiga saavutada kahekordne efektiivsus. Kitsendavaks tingimuseks on siinjuures koorma tavalisest enam piiratud kaal.

 

 

Pildil: Juhi seisuplatvormiga tugiratastõstuk3. Juhiistmega tugiratastõstuk

Mõeldud kauba siirdamiseks ja tõstmiseks kitsastes riiulivahekoridorides. Suhteliselt odava tõstukina sobib see kasutamiseks keskmise suurusega ladudes, kus kaubavood ei ole väga suured.

Kasutamisel on puuduseks väike paindlikkus ja asjaolu, et esimese korruse kaubaalused peavad olema paigutatud kohtadele alati väga täpselt. Sellest sõltub ülemistel korrustel olevate aluste käsitsemise lihtsus.

Tõstukeid valmistatakse ka variandis, mille puhul juhiistme asemel on seismisplatvorm.

Pildil: Juhiistmega tugiratastõstuk

 

 

 

 

Pildil: ergonoomiline Rocla SSTac, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks kitsastes oludes
ning on tänu küljetugedele suuteline tõstma ka raskeid aluseid kõrgetele tasapindadele.

 

Allikas: Rocla OY
iDevide ikoon Loe lisaks!
Tugiratastõstukeid ehk virnastajaid kasutatakse madala ja keskmise intensiivsusega töödel virnastamiseks, riiuli hoiukohtade teenindamiseks ja maha- või pealelaadimistööde tegemiseks. Need sobivad kasutamiseks väiksemates ladudes, tootmisettevõtetes, kauplustes ja supermarketites lühikestel või keskmistel distantsidel 5-20 m. Tõstekõrgus on keskmiselt

3-5 m, keskmine tõstetava koorma kaal 400-500 kg, maksimaalne aga 1000 - 1200 kg.

Väikeses laos, kus on kasutusel kindla mõõduga kaubaalused, on tugiratastõstukit kasutades võimalik teha kogu laotöö.

Tõstuki juhtimine toimub tõstukile šarniirselt kinnitatud juhtkangi abil, millele on paigutatud praktiliselt kõik juhtimisseadmed. Juhtkangi on mugav ja lihtne käsitseda, sellel olevaid nuppe, hoobasid ja lüliteid saab käsitseda juhtkangist kinni hoides. Juhtkang on varustatud näidikuplokiga, mis kuvab ka teabe aku laetuse astmest ja töötatud ajast.

Kasutatakse duplex masti ehk kahest osast koosnevat teleskoopmasti. Maste on kahte tüüpi, tavaline mast ja hilo (high lift height and low mast height) tüüpi masti. Kuna hilo masti vabatõste on suur, on sellega mugav laadida kohtades, mille kõrgus on piiratud ( furgoonid, treilerid, konteinerid).

Toodetakse ka mudelit, mille tugirattaid saab tõsta tavapärasest kõrgemale. See funktsioon lubab tõstukit kasutada ebatasastel pindadel ja järskude kaldenurkade ületamisel laadimissildadest ülesõitmisel. Kui tavapäraselt on võimalik tõsta koorem tugiratastel kuni 150 mm põrandapinnast, siis antud mudeliga on võimalik 200 mm koorma kõrgus põrandast. Kliirens põrandapinnast on ca 140 mm.