Vastukaaltõstukid

Vastukaal- ehk frontaaltõstukid on kõige enam levinud universaalne tõstukitüüp.

Kasutatakse sisepõlemis- ja elektrimootoriga tõstukeid. Diisel- ja bensiinimootoriga tõstukeid kasutatakse üldjuhul välitingimustes või poolvälitingimustes ja elektrimootoriga vastukaaltõstukeid siseruumides. Gaasiga liikuvaid tõstukeid nii sise- kui välitingimustes.

Kuna diiselmootoriga tõstukid on kiiremad kui elektritõstukid ja nende päevane tööressurss ei ole millegagi piiratud, siis on suure intensiivsusega töödel õige kasutada just neid tõstukeid. Näiteks sobivad need väga hästi töötamiseks poolavatud terminalides, estakaadidel ja treilerites.

Gaasitõstuk sobib, kui on vaja traditsioonilist vastukaalutõstukit. Suure efekti annab kasutamine, kui on vaja sõita nii välis-kui ka sisetingimustes, samuti siseruumides mitme vahetusega töötades. Erinevalt elektritõstukist võib gaasitõstuk töötada ka 24 tundi, 7 päeva nädalas, gaasi lõppemisel on vaja vahetada ainult balloon ja töö võib kohe jätkuda.Traditsioonilised kasutajad on joogi-, mööbli-, puidu- ja pakenditööstused.

Pildil: Elektriline vastukaaltõstuk kaupa laadimas

Elektrimootoriga vastukaaltõstukid sobivad treilerite ja konteinerite laadimiseks ja tühjendamiseks. Need on asendamatud juhtudel, kui kaubaalused on paigutatud treilerisse kahes kihis. Sellisel juhul ei ole võimalik teise kihi laadimiseks siirdamistõstukit kasutada. Samuti on vastukaaltõstukiga mugav ja efektiivne teostada laos pikki siirdamisi.

Selleks, et vastukaaltõstukiga oleks võimalik kaupu ka riiulitele paigutada ja sealt võtta, peaks olema vahekäikude laius 3,2 -3,5 m, mille puhul ei saa aga rääkida efektiivsest ruumala kasutamisest. Toodetakse ka kolmerattalist elektrilist vastukaaltõstukit, mille pöörderaadius on tunduvalt väiksem kui neljarattalisel. Sellist modifikatsiooni kasutades piisab ka 3,2 m riiulivahest.

Kui on tegemist väiksema laoga, mille kauba liikumine ei ole väga suur ja nõuded ruumi efektiivseks kasutamiseks ei ole kõrged, on õige soetada just niisugune kolmerattaline elektrimootoriga vastukaaltõstuk. Sellega oleks võimalik teostada laos kõik vajalikud tööoperatsioonid ja kapitali seotaks lao tehnikaga kõige vähem.

VastukaaItõstukeid toodetakse tõstejõududega 1,6 t - 8,0 t ja max tõstekõrgusega kuni 7,0 m.

iDevice ikoon Loe lisaks!
Vastukaaltõstukid on universaalsed tõstukid, millega saab laos teostada paljusid erinevaid tööoperatsioone. Vastukaaltõstukid võimaldavad töötada kiiresti ja paindlikult. Peamiseks puuduseks on asjaolu, et riiulite vahel töötamisel nõuavad need laiu vahekoridore.

Vastukaaltõstukiga on mugav ja efektiivne teostada laos pikki siirdamisi.

Diiselmootoriga vastukaaltõstukid on kiired ja nende tööressurss ei ole millegagi piiratud. Suure intensiivsusega töödel õige kasutada just neid tõstukeid. Need sobivad hästi töötamiseks poolavatud terminalides, estakaadidel ja treilerites.

Üha enam toodetakse vedel- ja maagaasil töötavaid vastukaaltõstukeid. Selliste tõstukite heitgaasides leidub vähe tervisele kahjulikke ühendeid, mistõttu on lubatud nendega töötada osaliselt ka siseruumides.

Kolmerattaline vastukaaltõstuk on väikese pöörderaadiuse ja hea manööverdusvõimega. Kolmerattaline kaksikratastega tõstuk on parema veovõimega, stabiilsem ja mugavam kui tõstetakse suurematele kõrgustele. Rampidel, kallakutel ja pidevalt suurematele kõrgustele tõstmiseks sobib kõige paremini neljarattaline vastukaaltõstuk.

Kui on tegemist väiksema laoga, mille kauba liikumine ei ole väga suur ja nõuded ruumi efektiivseks kasutamiseks ei ole kõrged, on õige soetada just niisugune kolmerattaline elektrimootoriga vastukaaltõstuk. Sellega oleks võimalik teostada laos kõik vajalikud tööoperatsioonid ja kapitali seotaks lao tehnikaga kõige vähem.

Vaata lisaks vastukaaltõstukite kohta ka Toyota Material Handling Baltic kodulehelt!