Käsikahveltõstukid

Käsikahveltõstuk kannab tõstuki nime tinglikult, kuna tal puudub oma jõuallikas.

See on mõeldud koormate (kaubaaluste) siirdamiseks lühidistantsidel (10 - 30 m). Sageli veetakse seda tõstukit kaasas jaotusauto furgoonis, siirdamaks kaubaaluseid autole ja autolt maha.

Mugav ja ratsionaalne kasutada käsikahveltõstukit nendes kohtades, kus aluseid pole vaja tõsta riiulitele või virna ning aluste siirdamisi on vaja teha suhteliselt vähe.

Pildil: Erinevad käsikahveltõstukid

Toodetakse ka varianti, mille puhul koormus tõstetakse maast lahti elektri jõul, siirdamine toimub aga käsitsi.

Käsikahveltõstukid on levinud pea kõikjal tootmises ja kaubanduses. Seetõttu nimetatakse neid vahel ka "igamehe tõstukiteks".

Toodetakse ka akude ja elektrimootoriga varianti, mis võimaldab tõsta kaubaalust elektri jõul. Pidur rakendub automaatselt koormust tõstes.

Ladude jaoks, kus pidevalt on vaja teisaldatavaid saadetisi kaaluda, toodetakse ka kaalumise funktsiooniga käsikahveltõstukeid.

Näiteks kõrvalolev mudel, millel kaalumise ülempiir on 2 tonni.

 

 

 

 

Pildil: Kaaluga käsikahveltõstuk

 

iDevice ikoon Tööohutusjuhend käsikahveltõstuki kasutajale
Kui käsikahveltõstukit ei ole pikka aega kasutatud, võib selle hüdraulikasüsteemis olla õhku. Õhu eemaldamiseks süsteemist toimi järgmiselt:
 • vajuta käepidet ja tee samal ajal 4-6 kiiret pumpamisliigutust ja seejärel vabasta käepide;
 • korda eelnevat seni kuni tõstmine töötab normaalselt.

Kaubaaluste tõstmine:

 1. veendu, et alus mida tõstma hakkad on terve;
 2. lükka kahvlid aluse alla;
 3. kahvlid pead lükkama lõpuni aluse alla;
 4. keelatud on tõsta alust ühe kahvliharuga.
 5. kerel olev kleebis näitab, kuidas koormat tõsta ja liigutada;
 6. tõstmiseks tee käepidemega pumpamisliigutusi;
 7. kauba tõstmisel ära ületa tootja- või maaletooja poolses dokumentatsioonis määratud tõstejõudu.

Kaubaaluste transportimine:

 1. veendu, et teele ei jääks ette takistusi (nende olemasolul eemalda takistus enne transportimise alustamist);
 2. liikuda võib käsikahveltõstukiga nii seda käepidemest enda järel tõmmates kui ka enda ees lükates;
 3. aluse transportimisel ära kiirusta;
 4. käsikahveltõstukit koos alusega pöörates ole ettevaatlik - jälgi, et pööramiseks oleks piisavalt ruumi (läheduses ei oleks teisi kaubaaluseid kaubaga, mida võiksid vigastada);
 5. käsikahveltõstukiga alust transportides jälgi, et sa ei ohustaks teisi kaastöötajaid;
 6. vajadusel palu lisaabijõudu teisaldatava laadungi toestamiseks külgedelt ja juhtudel, kui lasti suuruse tõttu ei ole liikumisteed näha;
 7. keelatud on kahveltõstukiga kõrgemalt tasapinnalt madalamale liikumine (eriti, kui on tegemist kõrge ja ebastabiilse laadungi teisaldamisega), kui selleks puudub vastav kaldtee.

Kaubaaluste allalaskmine:

 1. enne aluse allalaskmist veendu, et läheduses ei oleks kaastöötajaid, keda see võiks ohustada;
 2. veendu, et miski ei takistaks aluse alla laskmist;
 3. alust alla lastes ära seisa alusele liiga lähedal (oht, jalg võib jääda aluse alla);
 4. lase alus alla käepideme sangal olevale kangile vajutades;
 5. ära lase alust liiga kiiresti alla (vastu põrandat põrgates võib õrnem kaup alusel puruneda).

Mõtle! Kas ja missugune on olnud Sinu kokkupuude käsikahveltõstukiga? Kirjelda, kuidas Sa hakkama said?