Liigendtõstukid

Liigendtõstukeid toodetakse hetkel teadaolevalt ainult Briti saarte ettevõttetes.

Liigendtõstuk kujutab endast sisuliselt vastukaaltõstukit, mille esimene osa pöördub šarniirselt ümber vertikaaltelje.

Liigendtõstukid on võimelised töötama riiulite vahelistes koridorides laiusega 1,6 m.

Tänu liigendtõstukite kasutamisele on võimalik töötada meetri võrra kitsamates vahekoridorides, võrreldes konventsionaalsete lükandmastiga tõstukite vahekoridoridega (2,8 m).

Kitsamad vahekoridorid võimaldavad saada ühesuguse pinna peal 1/3 võrra rohkem alusekohti.

Liigendtõstuk teeb laos kõik tööd, asendades lükandmast- ja siirdetõstukit. Selle abil teostatakse ka kõik maha- ja pealelaadimistööd.

Liigendtõstuki tõstejõud on 2,0 t ja tõstekõrgus kuni 10,0 m. Liigendtõstukid on võimelised töötama ka välitingimustes.

Pildil: Liigendtõstuk on universaalne

iDevice ikoon Tõstukivaba ladustamine
Loe lisainformatsiooniks ka Ilmar Metsma artiklit "Tõstukivaba ladustamine on mõistlik valik"

Allikas: Ilmar Metsma, 2007, www.laomaailm.ee

Artikkel on kättesaadav ka Estonian-Warehouse.com portaalis. Artiklit saad lugeda SIIT.


Selgita: Mida kujutab endast tõstukivaba ladustamine?