Tõstukite määratlus ja liigid

Tõstuki all mõistetakse oma jõuallika abil vabalt liikuvat lähisiirdamisseadet, mis on mõeldud koormate vedamiseks, lükkamiseks, tõstmiseks või virnastamiseks.

Toodetakse kümneid erinevaid tõstukimudeleid. Tõstukite tõstevõimed on vahemikus 0,5 - 42 t.

Tõstukid võib jaotada nende otstarbe, võimaluste ja ehituse järgi tinglikult järgmistesse rühmadesse:

• siirdamistõstukid;

• tugiratastõstukid;

• lükandmastiga tõstukid;

• pöördkahvliga tõstukid;

• komplekteerimistõstukid;

• kombitõstukid;

• vastukaal- ehk frontaaltõstukid.

Pildil: tõstukitootja Still innovatiivne tõstuk RXX

Jõuallikana kasutatakse tõstukitel diisel-, bensiini-, gaasi- ja elektrimootoreid.

Bensiinimootoriga tõstukeid kasutatakse üldjuhul töötamisel välitingimustes. Võrreldes diiselmootoriga tõstukitega on eelisteks madalam ostuhind, puuduseks aga väiksem ressurss ja heitgaaside suurem toksilisus.

Gaasiga töötavaid sisepõlemismootoriga tõstukeid on võimalik kasutada nii väljas kui ka sisetingimustes, puudusteks on aga tülikam ja aeganõudvam tankimine ning eritingimuste loomine gaasiballoonide tagavara hoidmiseks. Valmistatakse ka gaasi-bensiinimootoriga tõstukeid, mis on suhteliselt universaalsed.

Elektritõstukite eelisteks on väiksem pöörderuum, peaaegu olematu müratase, suur töökindlus ja madalad hoolduskulud. Puudusteks on samas suhteliselt kõrge hind ja tööressursi piirang, mis on määratud akude mahutavuse ja tõstuki kasutamise intensiivsusega. Akude laadimistsükkel nõuab oma aja ja selle jooksul ei ole võimalik tõstukit kasutada (välja arvatud akude vahetuskomplekti kasutamine). Akusid on vaja vahetada üldjuhul iga 5-6 aasta järel, samas on aga akud suhteliselt kallid.

iDevice ikoon Fotoalbum
Näita Käsikahveltõstuk - kõige lihtsam abivahend kauba siirdamiseks pilti
Käsikahveltõstuk - kõige lihtsam abivahend kauba siirdamiseks
Näita Siirdamistõstukeid kasutatakse koormate peale- ja mahalaadimisel pilti
Siirdamistõstukeid kasutatakse koormate peale- ja mahalaadimisel
Näita Juhiplatvormita siirdamistõstuk pilti
Juhiplatvormita siirdamistõstuk
Näita Kahvlite suurendatud kõrgus võimaldab ületada laadimissilla suuri kaldenurki pilti
Kahvlite suurendatud kõrgus võimaldab ületada laadimissilla suuri kaldenurki
Näita Siirdamistõstuk osadena pilti
Siirdamistõstuk osadena
Näita Tugiratastõstukiga saab kaupa hoiukohtadele asetada pilti
Tugiratastõstukiga saab kaupa hoiukohtadele asetada
Näita Juhiplatvormita tugiratastõstuk pilti
Juhiplatvormita tugiratastõstuk
Näita Tugiratastõstuk osadena pilti
Tugiratastõstuk osadena
Näita Kauba komplekteerimiseks kasutatakse komplekteerimistõstukeid pilti
Kauba komplekteerimiseks kasutatakse komplekteerimistõstukeid
Näita Sisepõlemismootoriga vastukaaltõstukid on universaalsed ja nendega saab laos teostada paljusid erinevaid tööoperatsioone pilti
Sisepõlemismootoriga vastukaaltõstukid on universaalsed ja nendega saab laos teostada paljusid erinevaid tööoperatsioone
Näita Diiselmootoriga tõstukid sobivad hästi töötamiseks poolavatud terminalides, estakaadidel ja treilerites pilti
Diiselmootoriga tõstukid sobivad hästi töötamiseks poolavatud terminalides, estakaadidel ja treilerites
Näita Üha enam toodetakse vedel- või maagaasil töötavaid vastukaaltõstukeid pilti
Üha enam toodetakse vedel- või maagaasil töötavaid vastukaaltõstukeid
Näita Pöördkahveltõstuk on ette nähtud kitsaste vahekoridoridega lattu pilti
Pöördkahveltõstuk on ette nähtud kitsaste vahekoridoridega lattu
Näita Kombitõstuk sobib kitsaste riiulivahedega laos nii täisaluste käsitlemiseks kui ka tükikauba komplekteerimiseks pilti
Kombitõstuk sobib kitsaste riiulivahedega laos nii täisaluste käsitlemiseks kui ka tükikauba komplekteerimiseks
Näita Eriti raskete kaupade/lastide teisaldamiseks kasutatakse rasketehnikat  pilti
Eriti raskete kaupade/lastide teisaldamiseks kasutatakse rasketehnikat
Näita Sadamates konteinerite teisaldamiseks on konteineritõstukid pilti
Sadamates konteinerite teisaldamiseks on konteineritõstukid