Kombitõstukid

Kombitõstuki näol on ühendatud kahe erineva tõstuki - pöördkahvliga tõstuki ja kõrgkomplekteerimistõstuki omadused.

Kombitõstukid on universaalsed tõstukid, töötamaks kõrgete riiulitega ladude kitsastes vahekoridorides.

Kombitõstukiga on võimalik ühtviisi efektiivselt käsitseda nii täisaluseid kui teostada tükikauba komplekteerimist kõikidelt riiulikorrustelt. Kaubaaluste paigutamine kõrgetele riiulikorrustele toimub kiirelt ja ohutult, kuna tõstukijuht seisab tõstuki töötasapinna kõrgusel.

Tõstuki kõrge soetusmaksumus eeldab sellega väga intensiivset töötamist, soovitavalt kahes vahetuses. Kombitõstukite tõstejõud on vahemikus 1,0 - 1,5 t, tõstekõrgus kuni 14,7 m ja maksimaalne komplekteerimise kõrgus 13,5 m.

Toodetakse ka kombitõstuki mudelit, mille kere eesmine ja tagumine osa on ühendatud šarniirselt ehk liigendiliselt.

Selline lahendus vähendab pika tõstuki pöörderaadiust ja parandab seeläbi tõstuki manööverdusvõimet.

Pöördkahvliga tõstukid, kõrgkomplekteerimistõstukid, teleskooptõstukid ja kombitõstukid töötavad riiulivahedes, kus tõstuki liikumise tee on määratud ära riiulipostide vahele põranda külge kinnitatud metallsiinidega.

Tõstukite külgedel asuvad tugirattad, mis toetuvad riiulivahes sõites külgedel asuvatele siinidele. Selline tõstuki jäik liikumise trajektoor võimaldab kitsas riiulivahes kiiret ja ühtlasi ohutut töötamist.

Pildil: Kombitõstuki kasutamine muudab laotöö efektiivseks

iDevice ikoon Loe lisaks!

Kui kitsaste vahekoridoridega kõrges laos on vaja käsitseda nii täisaluseid kui ka komplekteerida tükikaupa kõikidelt riiulikorrustelt, pakub selleks sobivaid võimalusi kombitõstuk.

Kombitõstuki näol on ühendatud kahe erineva tõstuki - pöördkahveltõstuki ja komplekteerimistõstuki omadused. Kombitõstuki juhiplatvormilt saab haarata kaupa isegi kuni 13 m kõrguselt. Tõstuki kõrge soetusmaksumus eeldab sellega väga intensiivset töötamist, soovitavalt kahes vahetuses.

Kaubaaluste paigutamine kõrgetele riiulikorrustele toimub kiirelt ja ohutult, kuna tõstukijuht seisab tõstuki töötasapinna kõrgusel. Kogu töö toimub vahetult tema silmade all.

Toodetakse ka kombitõstuki mudelit, mille kere eesmine ja tagumine osa on ühendatud liigendiga. Selline lahendus vähendab pika tõstuki pöörderaadiust ja parandab seeläbi tõstuki manööverdamisvõimet.

Kombitõstuki peamiseks tööorganiks täisalustega opereerimisel on tõstekahvel, mis pöördub šarniirselt ümber telje ja liigub samal ajal hammaslatil selle ühest servast teise. Teisiti poleks võimalik kaubaaluse pööramine kitsas vahekoridoris.
                            
Tõstuki konstruktsioon lubab juhtida seda nii istudes kui ka seistes.