Siirdamistõstukid

Siirdamõstõstukeid on mitut liiki, olenevalt sellest missugust tööd laos on otstarbekas sellega teha. Siirdamistõstukeid valmistatakse erineva tõstejõu (vahemikus 1,4 kuni 2,5 tonni) ja erinevate tegevuste jaoks (horisontaaltransport, tellimuste komplekteerimine, peale- ja mahalaadimine).

1. Juhiplatvormita siirdamistõstuk

... on mõeldud koormate (kaubaaluste) siirdamiseks suhteliselt lühikestel distantsidel (10 - 30m). Mugav ja otstarbekas on kasutada seda kohtades, kus on vaja teostada sagedasi kaubaaluste siirdamisi, kuid siirdamisteekonnad ei ole pikad.

Sobib hästi kasutamiseks kauba laadimisel jaotusautole või jaotusautolt maha, samuti kaupluseruumides kauba laoruumist müügisaali toimetamisel. Tänu suhteliselt väikesele kaalule sobib kaasaveoks jaotusauto furgoonis. Toodetakse tõstejõuga 1,6 - 3,0 t. Liikumiskiirus enamasti vahemikus 6 - 8 km/h.

Pildil: Juhiplatvormita siirdamistõstuk

2. Juhiplatvormiga siirdamistõstuk

... on mõeldud kaubaaluste või koormate siirdamiseks keskmistel distantsidel (30 - 60m). Tänu juhiplatvormile on töö sellega kiirem ja ohutum.

Sobib hästi koormate laadimiseks treileritele, konteineritesse, jaotusauto furgoonidesse ja nendelt maha. Sobib hästi manööverdamiseks kitsastes kohtades.

Ohutuse mõttes on soovitav soetada külgtugedega tõstuki mudel, kuna järsul pöördel on oht, et juht paiskub tsentrifugaaljõu (keskpunktist lähtuva) toimel seisuplatvormilt maha.

Enamik firmasid toodab ka varianti, mis muudab kliirensit (põhja kõrgust põrandast) keskmiselt 10-15 cm. See on hädavajalik kohtades, kus laadimissilda ja treileri põhjapinda ei ole võimalik viia sujuvalt ühte tasapinda ja on oht, et tõstuk jääb "põhja peale kandma".

Toodetakse tõstejõuga 1,6 - 3,0 t. Liikumiskiiruseks on keskmiselt 6-8 km/h, kiirematel isegi kuni 12 km/h.

Pildil: Juhi seisuplatvormiga siirdamistõstuk

3. Juhiistmega siirdamistõstuk

... on mõeldud kaubaaluste ja koormate siirdamiseks pilkkadel distantsidel (60 - 200m). Tänu juhiistmele ja mugavale tööasendile on võimalik päev läbi kestev töö kaubaaluste siirdamisel. Sobib koormate siirdamiseks suurtes ladudes pikkadel teekondadel ühest punktist teise.

Vahel on tarvis teostada suurtes ladudes pikki siirdamisi. Ühe aluse kaupa vedamine on aeganõudev ja vähetootlik. Seetõttu valmistatakse siirdetõstukeid ka tavalisest pikemate kahvlitega (2,4 - 2,8 m). Nendega on võimalik vedada korraga kaks EUR-alust pikisuunas või kolm EUR-alust ristisuunas kahvlitel.

Juhiistmega siirdamistõstukeid toodetakse tõstejõuga 2,0 - 3,6 t. Liikumiskiiruseks on kiirematel tõstukitel kuni 15 km/h.

Pildil: Juhiistmega siirdamistõstuk

Pane tähele! Kauba siirdamise all mõistame kauba vedamist horisontaalselt ühest kohast teise. Siirdamistõstukiga ei saa kaupa virnastada, ega tõsta riiulikorrustele.