Kaasaegsed laondusseadmed

1. Poolautomaatsed juhita tõstukid

 

Poolautomaatseid juhita tõstukeid on hakanud valmistama peaaegu kõik tõstukite suurtootjad.


Pildil: Juhita tugiratastõstuk


Pildil: Juhita siirdamistõstuk


Pildil: Automaatne laadimine juhita tõstukitega

Juhita tõstukid orienteeruvad ruumis tõstukil oleva laseri ja ruumi eri punktidesse paigutatud peeglite abil. Positsioneerimise täpsus ruumis on kuni 10 mm. Strateegilistesse kohtadesse ruumis on paigutatud laserite tarvis peeglid.

Tõstuki kahvlite liikumise kontroll toimub peegeldavate andurite abil. Ühendusepidamine juhtimissüsteemiga toimub raadio teel. Töökorraldused saab seade raadio teel arvutist, mis selle tööd juhib. Tõstuki ja selle tõstekahvlite liikumise teekonna muutmine on kiire ja lihtne.

2. Raadiosüstik

Teadaolevalt on võimalik sügavriiuleid kasutades saavutada ladudes ülisuurt ruumikasutuse ökonoomiat. Peamiseks probleemiks on aga seejuures piirang, et ühes riiuliposti vahes peavad olema kaubaalused ühesuguse tooteartikliga. Nimetatud kitsendus võtab ära võimaluse kasutada sügavriiuleid ladudes, kus on sadu erinevaid tooteartikleid.

Sügavriiulite laiaulatuslikumaks kasutamiseks oli vaja leiutada meetod, kuidas saab kauba paigutada hoiukohale või võtta sellelt ilma tõstukiga riiuli kontruktsiooni sisse sõitmata. Sobivaks seadmeks sai omal jõul liikuv, raadio teel tõstukijuhi poolt juhitav ja tõstukiga koos töötav seade - raadiosüstik (radioshuttle). Raadiosüstikut kasutades võib hoiustada ühe postivahe erinevatel korrustel erinevaid tooteartikleid. Süstik kujutab endast raadio teel juhitavat robotit, mis töötab koos seda teenindava tõstukiga, saades korraldused tõstukijuhilt.


Pildil: Raadiosüstik


Pildil: Raadiosüstik sügavlaadimisriiulis


Pildil: Raadiosüstik tõstuki kahvlitel

Tõstukijuht tõstab süstiku riiulikorrusele, kuhu on vaja paigutada kaubaalus. Seejärel tõstab ta süstikule aluse, mis transpordib selle mööda siine liikudes esimesele vabale hoiukohale reas.
Analoogiliselt toimub kauba võtmine hoiukohalt. Süstik toimetab tõstukijuhilt saadud korralduse peale reas esimese aluse riiuli otsa, kust tõstukijuht selle maha tõstab.

3. Konveierite kasutamine ladudes

Konveiereid kasutatakse ladudes materjalide siirdamiseks kindlaksmääratud punktide vahel ja kaupade ning saadetiste sorteerimiseks. Konveiersüsteemid on laialt levinud suure käibesagedusega peenkaubaladudes, postitöötlemiskeskustes ja väikepakisaadetiste sorteerimisterminalides.

Konveiersüsteeme iseloomustab:

  • kõrge tootlikkus vähese personali ja väikese energiakuluga;
  • võimalus kasutada neid ainult kindlate punktide (töökohtade) vahel laos;
  • võimalus kasutada neid pidevalt või hoida töös katkendlikult vastavalt vajadusele;
  • võimaldab kasutada täiuslikku kaupade (saadetiste) liikumise kontrolli.


Pildil: Rullkonveier


Pildil: Modulaarkonveier


Pildil: Pikendatav laadimiskonveier lastiruumis

Konveiersüsteemid on viimastel aastatel hakanud suhteliselt laialt levima nii konventsionaalsetes ladudes kui ka poolautomaat- ja täisautomatiseeritud ladudes.
Seoses kooditehnika laialdase kasutuselevõtmisega kasutatakse üha enam erinevaid konveiersüsteeme sorteerimisliinidena saadetiste identifitseerimistunnuse põhisel sorteerimisel.

iDevice ikoon Vaata lisaks!
Vaata simulatsiooni kaasaegsete laondusseadmete kasutamisest laotöös!

Õppevideo saad käivitada SIIN!

NB! ELETTRIC 80 kodulehel olevat materjali on hea kasutada ka erialase inglise keele õppimisel!