Konveierid

Konveiereid kasutatakse ladudes materjalide siirdamiseks kindlaksmääratud punktide vahel ja kaupade ning saadetiste sorteerimiseks.

Konveiersüsteemid on laialt levinud suure käibesagedusega peenkaubaladudes, postitöötlemiskeskustes ja väikepakisaadetiste sorteerimisterminalides.

Konveiersüsteeme iseloomustab:

  • kõrge tootlikkus vähese personali ja väikese energiakuluga;
  • võimalus kasutada neid ainult kindlate punktide (töökohtade) vahel laos;
  • võimalus kasutada neid pidevalt või hoida töös katkendlikult vastavalt vajadusele;
  • võimaldab kasutada täiuslikku kaupade (saadetiste) liikumise kontrolli.


Konveiersüsteemid on viimastel aastatel hakanud suhteliselt laialt levima nii konventsionaalsetes ladudes kui ka poolautomaat- ja täisautomatiseeritud ladudes.
Seoses kooditehnika laialdase kasutuselevõtmisega kasutatakse üha enam erinevaid konveiersüsteeme sorteerimisliinidena saadetiste identifitseerimistunnuse põhisel sorteerimisel.

Konveiersüsteemid jaotatakse:

  1. gravitatsioonijõul töötavad konveierid;
  2. jõuallikaga varustatud konveierid.


Pildil: Gravitatsioonijõul töötav konveier.


Pildil: Koneveiereid toodetakse erineva kujuga.

Vajalikud võivad olla pöörded ja kurvid.

Pildil: Elektriajamiga rullkonveier.

1. Gravitatsioonijõul töötavad konveierid
Gravitatsioonijõul töötavad konveierid ei vaja elektriajameid, mootoreid ega lülitusseadmeid. Need on lihtsad ning töökindlad, kuid nende ülesseadmine nõuab hoolt ja täpsust. Eriti oluline on reguleerida välja õiged kaldenurgad, et tagada kaupade liikumine. Üldjuhul toodetakse kahte liiki konveiereid - ratas- ja rullkonveiereid. Levinumad neist on rullkonveierid. Toodetakse eri mõõtmetega rullkonveiereid alates väikepakikonveieritest ja lõpetades kaubaaluste konveieritega.

Rullide paigutus peab sobima käsitsemisühiku mõõtmetega selliselt, et vähemalt kolm rulli oleks pidevalt kontaktis konveieril liikuva kaubaga. Kõige kriitilisem on nende konveierite juures kaldenurk. Vahel võib võtta sobiva kaldenurga seadistamine arvestatavalt aega. Oluline on seadistada õigesti tööle ka konveieri otstes ja vahepeal paiknevad pidurdusrullid ning otsastopperid.

2. Elektriajamiga rullkonveierid
Jõuallikaga varustatud rullkonveiereid valmistatakse väga erinevates mõõtudes alates väikepakikonveieritest ja lõpetades kaubaaluste konveieritega. Üldjuhul on maksimaalseks konveieri laiuseks 1500 mm. Rullid peavad olema hästi siledad ning transporditava ühikuga peab olema korraga kontaktis vähemalt kolm rulli. Konveieri kalle ei tohiks olla väga suur. Kaupade suunamiseks peakonveierilt harukonveieritele kasutatakse spetsiaalseid tõukemehhanisme või liugrattaid.