Juhita tõstukid

Juhita tõstukid:
  1. Laser-guided automatic vehicle (LGV)
  2. Automatic guided vehicle (AGV)

Mitmetes kohtades peavad tõstukid sooritama töökohti teenindades rutiinseid, kindlate liikumistrajektooridega tööoperatsioone. On leitud, et nendel juhtudel oleks otstarbekas kasutada juhita tõstukeid - LGV / AGV.

LGV-d orienteeruvad ruumis tõstukil oleva pöörleva laseri ja ruumi eri punktidesse paigutatud peeglite abil. Töökorraldused saab LGV raadio teel arvutist, mis selle tööd juhib.

Ülesseatud peeglite pinnad ei pea olema suured. LGV peab suutma saada tagasi peegelduva signaali kooraga mitmelt peeglilt selleks, et ta suudaks kontrollida oma asukohta ruumis.

Süsteem projekteeritakse, töötatakse välja ja katsetatakse eelnevalt laboratooriumis simuleerimissüsteemidel. Süsteemi väljatöötamise käigus kontrollitakse töökeskkonna lay-out'i, liikumisteekondi, sooritatavaid tööülesandeid jne. Määratakse ka kindlaks tõstukite arv. Kuna eelnev ettevalmistustöö on põhjalik, vajatakse süsteemi käivitamiseks kohapeal minimaalselt aega.

Jälgimissüsteemi töökindlus ja usaldusväärsus on praktiliselt 100%. LGV-d on varustatud ohutussüsteemidega, millede anduriteks on fotosilmad ja tundlikud pamperid. Ohutussüsteemid tagavad ootamatult ilmunud takistuse korral tõstuki viivitamatu aeglustumise ja peatumise.

Tehnilised andmed:

  • Tõstejõud: 1,8 t
  • Tõste kõrgus: 1,4 t
  • Max kiirus: 1,0m/s
  • Orienteerumise täpsus ruumis: 5 mm
  • Kaal koos akudega: 1,9 t

LGV juhtseadme mällu on võimalik salvestada kõik võimalikud liikumisteekonnad laos. LGV-I on pidev raadioühendus statsionaarse juhtimissüsteemiga. Juhita tõstukid on varustatud käsitsijuhtimisseadmetega, mis võimaldavad ühtlasi ka käsitsi- või poolautomaatset juhtimist.

Raadiosüsteem täidab järgmisi funktsioone:

  • liikluse juhtimine mitme, korraga liikuva LGV vahel;
  • käsitsemise optimeerimine;
  • diagnostikasüsteemist tuleva info edastamine.

Näide: Soome postitöötlemiskeskuses Vantaal on kasutusel kaheksa firma ROCLA Oy poolt valmistatud LGV -d. Tõstukite ülesandeks on posti sorteerimisliinide teenindamine, viies liinide juurest täis kaubaaluseid loovutusalale ja tuues asemele tühje kaubaaluseid. Ühe LGV maksumus ulatus projekti teostamise ajal 130 000 euroni.