Harjutusülesanne

iDevice ikoon Vastavusülesanne!

Kontrolli oma teadmisi kombitõstukite kohta!

Selleks lõpeta õigesti allpool oleva harjutuse laused.