VII Vanemuise 35

1859. issanda aastal lasi parun Gustav Fromhold von Nolcken, nimekas aadlipoliitik ja Liivimaa maamarssal, ehitada oma perekonnale Dorpatisse Aia uulitsale kena kahekorruselise elamu. Täna, poolteistsada aastat hiljem ja pärast ohtraid ümberehitusi, tunneme seda hoonet Tartu rahu majana, Poska gümnaasiumina või lihtsalt aadressi järgi: Vanemuise 35.

Perekond Nolcken jäi majja 25 aastaks. Siis müüdi maja 43 000 hõberubla eest uuele omanikule, Kaagjärve mõisnikule Nikolai von Grotele. Uus omanik lasi majale juurde ehitada kolmanda korruse ja maja taga paikneva punastest tellistest torni.

19. sajandi lõpul ostis Grotelt maja Tsaari-Venemaa sõjaministeerium ja sellest sai Krasnojarski polgu staap. Maja hinnaks kujunes 86 000 hõberubla. Tsaari-Venemaa sõjaministeeriumi käsutuses oli maja kuni Esimese maailmasõjani.

Kui Tsaari-Venemaa sõjaministeerium oli maja maha jätnud, olid esinduslikust majast huvitatud nii Eesti Rahva Muuseum kui ka noore Eesti Vabariigi kohtusüsteem. Hoones olid säilinud parkettpõrandad, vanad Hollandi ahjud ja suured ning esinduslikud saalid. Tõsi, vahepeal hoones asunud Läti sõjaväeosad olid maja tugevasti rikkunud. Eesti Rahva Muuseumi kaebekirjade järgi olevat parkett lagunenud, seinad määritud, aknaraamid ja uksed lõhutud, veevärk rikutud ja maja muutunud haisvaks mudaauguks.

Novembris 1919 kinnistas valitsus maja Riigikohtule, mis tegutses siin 1935. aastani. Sellesse etappi hoone minevikus jäävad ka läbirääkimised Venemaaga Vabadussõja lõpetamiseks ning rahulepingu sõlmimine 02. veebruaril 1920.a.

Alates 1935. aasta sügisest asus majja Tartu-Võru Rahukogu, tänase ringkonnakohtu eelkäija.

Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944 tegutses hoones julgeolekuteenistus - Sicherheitsdienst Gebiet Ostland. 1944.a suvel sai maja tõsiselt kannatada ja oli sõja lõppedes varemetes. Endisest hoonest olid alles vaid võlvitud lagedega kelder ja välisseinad.

1940. aastate II poolel soovisid toonased võimud hoonesse rajada radioloogiakliiniku, kuid vajadus koolitatud oskustööliste järele kallutas vaekausi lõpuks koolimaja kasuks. Maja taastati 1949. aastaks, ehitustööd tegid põhiliselt kooli tollased õpilased. Varemete taastamisel muudeti ruumide paigutust, hoone ehitati koridorsüsteemseks.

Allikas: Vambola Paavo, Reet Kandimaa „Kui koolimaja jutustaks". Poska sõnumid, veebruar 2012


Foto: Vanemuise 35 maja tsaariajal.