XIV Kaunase pst 22

Alates 1994.a tegutses siin Tartu Õppekeskuse täiskasvanute koolituse osakond, psühholoogilise teenindamise ja kutsenõustamise osakond.

Tartu Õppekeskusest oli kujunenud keskne kutse- ja täiendkoolitusasutus, mis tegeles Tartu linnas erinevate vanusegruppide kutse-, täiend- ja erikoolitusega. Keskuse ülesanded olid:

  • Põhikoolide ja gümnaasiumite õpilaste kutse-, eri- ja ametialane koolitus
  • Keskhariduse järgne kutseõpe
  • Koolide psühholoogiline teenindus ja kutsenõustamine
  • Täiskasvanute koolitus

1990. aastate keskel õppis Õppekeskuse juures umbes 2000 õpilast, kuid uue aastatuhande alguseks oli nende arv kahanenud poole võrra.

Kaunase 22
Fotol: Kaunase pst 22 hoone, nüüd lasteaed Sipsik. Allikas: Postimees On-Line.