TARTU KUTSEHARIDUS 90

2012. aasta novembrikuus möödub 90 aastat päevast, mil alustas tööd Tartu esimene kutsekool  – Tartu Linna Puu- ja Rauatöökool. Alates sellest ajast on siin linnas pakutav kutseharidus olnud lahutamatu osa Tartu linna, Lõuna-Eesti ja laiemalt kogu Eesti haridussüsteemist.

90 aasta jooksul on noortele naistele ja meestele ameti selgeks õpetanud paljud erinevad Tartu koolid, mis tegutsesid erinevates linnaosades asunud  hoonetes. On maju, milles erinevatel ajalooperioodidel on töötanud erinevaid nime kandnud koolid. On koole, mille tegevus hõlmas mitut maja.

Käesolev ülevaade paigutab ajaloolised Tartu kutsekoolid ja nende kunagised asukohad lugeja jaoks geograafilis-ajaloolist printsiipi abiks võttes Tartu kaardile. Tartu kutsehariduse ajalooga tutvumise aluseks oleme selles õpiobjektis võtnud   koolide kunagised aadressid.  Huvilise ees avaneb Tartu kaart, kus iga sinine märk tähistab kohta, mis on seotud mõne kutseharidusasutusega. Märgile vajutades avaneb aken esmase informatsiooniga: milliste nimedega koolid on sellel aadressil tegutsenud.


View Tartu kutseharidus 90 in a larger map

Vasakpoolset menüüd abiks võttes saab külaline süvitsi tutvuda Tartu kutsekoolidega. Põhjalikumalt on valgustatud nende koolide toimetamisi, mis töötasid antud aadressil pikema perioodi vältel. Õpiobjekt pakub:

  • ülevaateid õpetatavate erialade, õppekava ja õppetingimuste kohta
  • kirjeldusi õpilaste igapäevaelu ning koolivälise tegevuse kohta
  • võimalusi piltide vahendusel kogeda ajastu hõngu ja nägupidi tuttavaks saada väärikate koolijuhtidega

Õpiobjekti sõnalise osa allikatena kasutati:

  • Materjale Eesti Riigiarhiivist: f 2966, n 4, säilikud 277, 278 ja 279 (Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna kirjavahetus Tartu Linna Puu- ja Rauatöökooliga)
  • Vilve Pohla, Helve Kooseri, Pille Kesseli, Eda Antoni, Ellen Aunini ja Aivar Lippmaa käsikirjalisi tekste kooli ajaloost
  • Kunagise 17.KKK õpetaja Leo Karro käsikirjalisi materjale TKHK arhiivis
  • Ajalehe „Postimees“ numbreid aastatest 1926 – 1942
  • „Õpetajate Leht“   28. september 2007 Nr. 35

Hindamatu panuse õpiobjekti  jõudmisel lugejateni on andnud Egle Kiik, Kaili Küngas, Maarja Kask ja Triinu Laansalu.

Avastamisrõõmu soovides
Aivar Lippmaa