VI Jaama 71

Aastatel 1944 - 1949 asus siin Vabriku-tehasekool nr 4, mis valmistas ette ehitustöölisi. Plaaniliseks õpilaste arvuks kinnitati 210 (tislereid 60, müürseppi 30, krohvijaid 30, maalreid 30, teedeehitustöölisi 30).

Jaama 71 Jaama 71 tagaõu
Fotodel: Jaama tn 71 hoone. Allikas: A.Lippmaa.

Kooli direktoriks sai Vologdast pärit Andrei Zarubin.

Kooli materiaal-tehniline baas oli algul nõrk. Puudusid õppetöökojad. Tislerite õppepraktika toimus Tööstuskool nr 12 töökodades. 1948 ehitati kooli õuele tislerite ajutine õppetöökoda. Koolil puudus oma söökla, õpilasi toitlustati Ehitustrust nr 3 sööklas.

Koolis kehtis sõjaväele sarnane kord, värvuselt must vormiriietus sarnanes sõjaväe omale. Elu koolis toimus range päevarežiimi järgi. Päev algas ja lõppes rivistusega, õpilased läksid rivis sööma ja töökohale, õhtul enne magamaminekut toimus kohustuslik rivis jalutuskäik Tartu tänavatel.

Koolis tegutsesid nii eesti kui vene keelt kõnelevad õppegrupid. Näiteks 1947 õppis koolis 142 eestlast, 56 venelast, 49 soomlast, 1 ukrainlane ja 2 valgevenelast. Vene rahvusest õpilased olid pärit põhiliselt Pihkva, Novgorodi ja Leningradi oblastist.

Suureks probleemiks oli õpilaste omavoliline lahkumine koolist. Näiteks 1947. aastal jooksis vastuvõetud 443-st noorest minema 78. Erinevalt tänasest võis tollal anda omavoliliselt lahkunud noored kohtusse ning nõuda neilt välja tekitatud kahjud-tasud õpetamise ja mundri eest. Kohtusse jõudis selliseid asju siiski vähe. Osa noori küll tabati ja toodi tagasi, kuid enamus omavoliliselt lahkunutest jäid tabamata.

Au sees olid isetegevus ja sport. Tegutsesid suusa- ja laskesektsioon, poksiring, male-kabering. Kooli isetegevus oli kõrgel tasemel, 1948.a pälvis VTK nr 4 vabariigi parima kutsekooli nimetuse.

Kokku valmistas VTK nr 4 oma tegutsemisaja vältel 1945 - 1954 ette 1660 noortöölist. Noored said koolist kaasa head tööoskused ja vilumused.

1949.a augustis kolis kool Jaama tänavalt Aia (praegu Vanemuise) 35 hoonesse, mis oli varemetest taastatud kooli jõududega. Õpilased sooritasid ülesehitustöödel oma õppepraktikat.

1954.a. reorganiseeriti kool Põllumajanduse mehhaniseerimise kooliks nr 4

Video õppetööst Vabriku-tehasekoolis nr 4 (algus 3:04, lõpp 4:12)