VII – 3 Tööstuskool nr 13, Ehituskool nr 25

Kool asutati 18. mail 1957.a. Juunis anti kooli käsutusse Põllumajanduse mehhaniseerimise koolist vabanenud ruumid Vanemuise tänaval, lisaks kasutati ruume Kalevi 4 ja kuut hoonet Burdenko (tänapäeva Veski) tänaval. Kooli direktoriks oli aastail 1956-1960 Valentina Zarubina.

Veski tn ühiselamu Veski tn
Fotodel: Veski tn 25-35 hooned. Allikas: A.Lippmaa.

Septembris alustasid õppetööd õppegrupid õppeajaga 2 aastat. 1958. aastal tegutsesid paralleelselt 10-kuulise ja 2-aastase õppeajaga õppegrupid. 1958.a neljandas kvartalis lõpetas kooli teine lend 126 noort ehitajat, kes olid läbinud 10-kuulise õppeprogrammi.

1958. aastal lisandus koolis uus eriala - mööblitislerid, kus väljaõpe kestis koguni 3 aastat.

Kooli astusid noored enamasti 15-17 aastaselt, haridust enamast 7 klassi.

Algul puudusid koolil oma õppetöökojad. Praktiline õppetöö toimus väljakutel ja sobivatel platsidel. 1958. aastaks oli koolil sisustatud 4 õppetöökoda: santehnikutele-lukkseppadele, krohvijatele, katusepanijatele, maalritele.

Müürseppade õppegrupil toimus õppetöö endiselt õppeplatsil. Muuhulgas aidati ehitada Tartu Tööstuskooli Põllu tänava õppehoonet.

Teoreetilise väljaõppe läbiviimiseks sisustati õppekabinetid müürseppadele, maalritele, krohvijatele, katusekatjatele, samuti poliitõppe kabinet. Teoreetilistest ainetest õpetati eritehnoloogiat, materjaliõpetust, jooniste lugemist, poliitõpetust ja kehalist kasvatust. Suur puudus oli õpikutest.

Koolil oli oma raamatukogu, õpilaste vaba aega aitasid sisustada mitmed huviringid, näiteks 3 draamaringi, puhkpilliorkester, estraadiorkester, lauluansambel, karaktertantsuring.