VII – 2 Põllumajanduse mehhaniseerimise kool nr 4

Kool tegutses hoones Vanemuise 35 aastatel 1954-1956. Valmistati ette töötajaid põllumajandussektorile. Koolis õppis pooltuhat noort paljudest eri rahvustest.

Õppeaeg koolis oli alguses 6 kuud, kuid hiljem hakkas muutuma sõltuvalt õpetatava eriala profiilist. Põhiprobleemiks oli õpikute (nii eesti- kui venekeelsete) nappus. Õpetajad tõlkisid materjale ning valmistasid näidiseid ja stende. 1956.a ühendati kool Leningradi maanteel asuva Põllumajanduse mehhaniseerimise kooliga nr 3, sinna suunati ka kooli varad.