Suhtlemine ja meeskonnatööSuhtlemine


Kehakeel

Kehakeelel on oma sõnad silmside, kehahoiak, käeliigutused, näoilme, hääle valitsemine, distantsitsoonid. Olulisim on silmside, sest lapsest peale teame, et inimene, kes otsa ei vaata, valetab. Samuti on ebamugav raakida inimesega, kes meile üldse otsa ei vaata. Soovitav silmade piirkonda vaatamise aja pikkus on kuni viis sekundit, sest liigne jõllitamine põhjustab vestluspartneris ebamugavust. Pilku on soovitav hoida kulmudest ja nina otsast moodustavas kolmnurgas. Silmside ei tohiks olla pikem kui 5-7 sekundit.

Kehahoiak näitab meie suhtumist ümbritsevasse. Me näitame välja oma tundeid ja mõtteid, peegeldame oma vaimseid hoiakuid, kuid samas võime me kehahoiakuga mõjutada ka oma vaimu. Selg sirgu ja meie enesekindlus paraneb, kossis inimene mõjub (ja tunneb ennast) hädisena. Kehahoiakul jagatakse poosid kas suletud või avatud poosideks. Suletud poosides on inimene pinges, käed ja vahel ka jalad on ristatud, naol on ilme nagu oldaks millegi peale pahane. Avatud poosides inimene on vaba, tema käed on liikumises, näol tavaliselt naeratus või rahulolev ilme.

Lugedes kehakeelt ei tohi ara unustada, et ühtki žesti ega poosi ei tohi välja rebida kontekstist ja alati tuleb vaadata mitmeid tegureid koos. Meie kehad peaksid liikuma samas rütmis meie sõnadega.

Positiivseks kehakeele märgiks loetakse oma keha esipoole pööramist suhtluspartneri poole. Seega tuleks ka klienti teenindades hoiduda tema poole seljaga olemast, tuleks klient võtta nn. embusesse - paremalt teenindame parema käega ja vasakult vasaku käega.

Agressiivne väljanägemine ehk negatiivse kehakeele märke:
 • Käed risti rinnal
 • Põrnitsemine
 • Sõrmega osutamine
 • Kellegi üle kummardumine
Närviline väljanägemine:
 • Ristatud käed ja/või jalad
 • Raamatute või paberite surumine vastu rinda
 • Roidunud, justkui kokkuvajunud poos
 • Käte ringutamine
 • Jalgadega toksimine
 • Sõrmedega trummeldamine
 • Küünte närimine
 • Ehete või juuste näppimine
 • Rääkimise ajal käega suu katmine
 • Sage sügamine
 • Sage köhatamine
 • Kella või mansetinööpidega mängimine
 • Käed taskus
Vastupidine on siis tavaliselt positiivne kehakeel. Võiks ka mõnda asja otse vältida, et mitte välja paista pealetükkiv.

Käed

Käed elavad sageli suhtlemisel oma elu. Kui meie käed ülemäära liiguvad, siis jätame endast ebakindla inimese mulje, samuti häirib põhjamaist inimest liigne žestikuleerimine. Käte liikumine peaks olema rahulik ja vastavuses meie meeleolu ning suhtlemispartneri liigutustega. Käed rõhutavad, pehmendavad, kutsuvad tegutsema või alandavad vestluspartnerit, arukas käeliigutus oigel ajal mõjub veenvamalt kui ükskõik milline argument. Paljud meist räägivad käte abil. Mõned inimesed kinnitavad, et nad ei suudaks üldse vestelda, kui nende käed peaksid paigal olemas.

Žestid

võivad olla kasulikud, kuni meil säilib kontroll nende kõne üle. Kui nad meie sõnu toetavad, lisavad nad tunderõhke ja huvitavust. Kui nad aga toimivad lekkena ja vastustavad meie soovitut sõnumit, siis jääme hätta.

Miimika

Näoilme peab olema kooskõlas ülejäänuga teie suhtlemises. Kui tahate positiivset muljet jätta, siis naeratage, kuid kui kellegagi on kana kitkuda, siis pole sobilik naeratada, tuleks jääda neutraalseks. Soovitada võib ka sõbralikku ja huvitatut ilmet, harjuta oma miimikat tundma peegli ees. Näoilmest on inimesel võimalik väga palju infot välja lugeda. Peab meeles pidama, et kui me ei jälgi oma ilmet, siis võib meie ilme tihti vingerpussi mängida. Väldi kuulamisel kulmukortsutust, paljudel on see harjumus.

Distantsitsoonid on tsoonid inimese ümber, mida inimene peab isiklikuks alaks. Meile ei meeldi kui võõrad tulevad meile liiga ligidale ja me püüame neist eemalduda.

Tsoonid jagunevad:
 • intiimtsoon kehapinnast kuni 45-60 cm, siia lubatakse lähedasi sõpru, pereliikmeid lähedasi, partnerit, arstidel, ja mõnel teise elukutse esindajal on "eriluba". Nimetatakse veel käeulatus, käsivarre pikkus. Selles tsoonis mõne võõra inimesega suhelda on ebamugav.
 • dialoogitsoon e. personaalne tsoon 60-120 cm. Räägime inimestega, keda peame endaga samaväärseteks, meeldivad tuttavad, kolleegid, sõbrad, sõbrannad. Seda tsooni kasutatakse kliendi ja teenindaja vaheliseks suhtlemiseks, samuti ametiasjade ajamiseks. Selles tsoonis ei tunne inimesed end ei üksildasena ega suhtlemiseks kohustatud olevana.
 • respektitsoon 120-200 cm. Räägime endast kõrgemate inimestega, nt. ülemused, õpetajad.
 • publikutsoon üle 200 cm kasutatakse avalikel esinemistel.
Kui me rikume tsooni reegleid ja siseneme valesse piirkonda, siis vestluspartner sulgub ja tunneb ennast ebamugavalt, sama juhtub meiega, kui meie tsooni sisenetakse.

Alateadvusliku kehakeele sõnumid:
 • Silmside
 • Miimika
 • Kehaliigutused
 • Kehaasendid
 • Zestid
 • Distantsid
Teadvuslikud kehakeele sõnumid:
 • Soeng
 • Riietus
 • Ehted
 • Tätoveeringud
 • Kehahoid
 • Kõnnak
 • Lõhn


Suhtlemise PDF-fail

Suhtlemise MP3-fail

Parakeel  » Sotsiaalsed rollid  » Suhtlustasandid  » Mina-kaitsed  »