Suhtlemine ja meeskonnatöö
Siin saad lahendada teste

Täida test ning saad teada, milline suhtlusstiil on sulle omaseim
Suhtlusstiilide test

Täida test ning saad teada, kui hea kuulaja sa oled
Kas sa oled hea kuulaja?

Täida test ning saad teada, milline enesekehtestamise tüüp peegeldab sinu käitumist
Kehtestamise küsimustik

Täida test ning saad teada, milline käitumisstiil on sulle omaseim
Konfliktikäitumise test