Suhtlemine ja meeskonnatööKehtestamine

Enesekehtestamine

Enesekehtestamise tehnikate kasutamine eeldab oma eesmärgi ja soovide teadmist, järjekindlust, vabandust manipulatiivsetest uskumustest ning oskusi toime tulla suu-, rumaluste- ja ärevusetunnetega.

Ennast kehtestav käitumine (adekvaatne kehtestamine)

See ühendab agressiivse ja alistuva käitumise paremad küljed. Inimene austab nii enda kui teiste vajadusi, käitub vastavalt situatsioonile. Peab ennast kui teisi oluliseks. Võitja-võitja ideoloogia, ei saa võita kui teised kaotavad. Ennast kehtestav käitumine võimaldab oma vajadusi rahuldada ning avatult väljendada ilma teise õigusi alla surumata. Kunst kasutada oma õigusi nii, et ka teised oma õigusi kasutada saavad. Kunst saada oma tahtmisi nii, et ka teised oma tahtmisi saavad ja rohkem ja paremini kui nad ilma sinuta oleksid saanud.

Kehtestava stiili plussid
 • Uhke tunne, enesega rahulolu.
 • Inimene, kel on hea enesetunne, tekitab ka teistel juuresolijatel hea enesetunde.
 • Elad ise oma elu.
Kehtestava stiili miinused
 • Võtab energiat. On vaja mõelda, tähele panna, uusi käitumisviise harjutada.
 • Toob nähtavale väärtuste konfliktid.
 • Kui ei õnnestu, siis tuleb konflikt või on endal valus.
Kehtestavale stiilile on iseloomulik:
 • otsekohesus;
 • enda ja teistega arvestamine;
 • kehakeel;
 • kriitikataluvus.
Kehtestava stiili põhipunktid
 • Isik väljendab end selgelt
 • Arvestab teiste inimeste õigusi
 • On aus
 • On otsekohene ja kindlameelne
 • Võrdne kasu nii enesele kui suhtele
 • Verbaalselt sisaldab sõnumi sisu (tunded, õigused, faktid, arvamused, soovitused)
 • Mitteverbaalselt, sisaldab sõnumi stiili (silmside, hääl, kehaasend, näoväljendused, distants, aeg, kuulamine)
 • Kohandatud isikutele ja situatsioonile, ta pole universaalne
 • Sotsiaalne vastutus
 • Õpitud, mitte kaasasündinud
 • Pole võimalik muuta teise inimese isiksust ning saavutada totaalset käitumise muutust - pigem suhtumise muutust .
 • Inimesed ei loe sinu mõtteid
 • Kellegi harjumus pole põhjus, miks peaksid oma huvid ohverdama
 • Teised vastutavad ise oma tunnete eest
 • Suhetes inimestega on ebakõlad loomulikud
 • Ära ole ohver
 • Võta endale hoiak, et sa suudad asju teha nii hästi nagu sa suudad ja kui kellelegi see ei meeldi, on see tema probleem
 • Enesekehtestamine ei tähenda agressiivsust
 • Kui kehtestad, mõtle ka tagajärgedele
 • Ära kurvasta asjade üle, mida sa ei saa muuta
 • Muudetava käitumise hinnanguvaba kirjeldus kui kehtestamistehnika
 • Kokkuvõttev kehtestav soov kui kehtestamistehnika
 • Tunnete verbaalne väljendamine
 • Teise tegevuse aktsepteerimine ja positiivse suhtumise väljendamine
Taktikad
 • Katkine plaat - korda soovi, olles järjekindel ja ära küta ennast üles.
 • Udutamine - vastates manipulatiivsele kriitikale, võta kriitika omaks, kuid jää oma nõudmiste juurde.
 • Partneri ärakuulamine ja tähele panemine, et tema kohta olulist infot saada, see võimaldab end suhtes kindlamalt tunda, ergutab partnerit end avama.
Kehtestamise faktorid
 • Tunnete väljendamine kõnes
 • Tunnete väljendamine miimikas
 • Sõna "mina" kasutamine
 • Kiitusega nõustumine, kiituse vastuvõtt
 • Erineva või vastukäiva arvamuse avaldamine
 • Väljenduse spontaansus


Kehtestamise PDF-fail

Kehtestamise MP3-fail

Enesekehtestamine II  » Enesekehtestamine III  » Agressiivne kehtestamine  » Alistuv kehtestamine  »