Suhtlemine ja meeskonnatööKuulamine


Kuulamine

Kuulamine põhineb alljärgneval:
  • mõista kedagi
  • nautida kellegi seltskonda
  • saada midagi teada
  • vajadusel pakkuda abi või lohutust
Kuulamisoskus on inimsuhete loomisel ja säilitamisel hädavajalik. Hea kuulaja tõmbab teisi ligi, sõbrad usaldavad talle oma saladusi ja tööalane edugi on kiire tulema. Kuulata mitte oskajad on tüütud kaaslased. Need, kes ei oska kuulata, ei saa aru, miks neil ei ole kaaslasi. Nad vahetavad riideid, õpivad vaimukusi, kuid ei õpi kuulamist. Kuulamisoskusteta inimene ei suuda märgata lähenevaid probleeme. Püüdes tegude tagamaadele jõuda, peate inimeste mõtteid lugema ning oletusi tegema, et täita lüngad omaenese kuulamisoskuses.

Kuulamine on ühteaegu nii kompliment kui enese sidumine. See on enesele võetud kohustus mõista teise inimese tundeid, nende arusaamu. Kuulamine on kompliment, mis näitab, et te hoolite teisest inimesest, tema elu ja temaga juhtuv on teile tähtis.Kuulamistõkked

On olemas 12 kuulamistõket ja neid kasutavad kõik inimesed aegajalt, mõnda sagedamini ja mõnda harvemini, mõni rakendub ainult mõne kindla inimese puhul. Kui pöörate kuulamise käigus tähelepanu sellele, millist tõket kasutate, siis mõningase harjutamise järel on võimalik tõkkeid kergesti ära tunda ja lülituda ümber huvitatud kuulamisele.

Võrdlemine

Raske on kuulata, kui võrdlete kogu aeg, kumb on targem, asjatundlikum, vaimselt tervem - teie või vestluskaaslane.

Mõtete lugemine

Mõtetelugeja ei pööra inimeste jutule eriti tähelepanu, sest ta ei usalda seda, ta üritab välja selgitada, mida vestluskaaslane tegelikult mõtleb ja tunneb

Vastuseks valmistumine

Teil pole aega kaaslast kuulata, kui mõtlete, mida te talle järgmiseks öelda tahate. Mõned inimesed kipuvad treenima kogu vastuste ahelat.

Sõelumine

Sõeludes kuulete vaid osa partneri jutust, ulejäänu aga lasete kõrvust mööda. Teine sõelumismeetod on kõrvade sulgemine teatud asjade suhtes - kriitika, ebameeldivused, ähvardused, siis te ei mäletagi, et teile midagi sellist öeldi.

Siltide kleepimine

Siltide kleepimine on igapäevane, kui ristite mõttes oma vestluskaaslase lollpeaks, napakaks või võhikuks, ei pööra te tema jutule enam kuigivõrd tähelepanu, olete ta mõttes juba maha kandnud.

Unelemine

Te kuulate ainult poole kõrvaga ja siis vallandub kaaslase lausekatke teis terve hulga seoseid.

Samastumine

See tähendab, et kõike, mida vestluskaaslane teile räägib, tõlgendate oma isiklike kogemuste kaudu.

Nõuandmine

Väitlemine

See tõke paneb teid inimestega vaidlema ja jagelema.. Suur osa teie tähelepanust kulub sellele, et leida üles see iva, millega te nõus ei ole.

Üks vastuvaidlemise alaliike on alandamine, iroonia. Vastuvaidlemise hulka kuulub ka alahindamine.

Oma õiguse tagaajamine

Te ei talu kriitikat ja nõuandeid, teid ei tohi parandada. te olete eksimatu. Ning kuna te ei pea oma vigu vigadeks, teete te neid aina edasi.

Teema vahetamine

Jutu pöörate uuele teemale siis, kui vana tekitab teis tüdimust või ebamugavust, teine viis teemat vahetada on kõik naljaks pöörata, mida partner ka ei ütleks, teie loobite teravmeelsusi ja keeldute tema jutusse süvenemast.

Takka kiitmine

Kuulate poole kõrvaga, kuid südamega te teise jutu juures ei ole, te lihtsalt kiidate kõigele takka, mis teine ütleb.


Takistavad tegurid
  • Ignoreerimine: enda seisukohalt asjade käsitlemine, partnerikeskse lähenemise vältimine ( takistab kuulamist), barjääri loomine- seisneb sisuliselt mittekuulamises, hinnangu andmises partneri kohta, tema probleemi või isiksuse mitteväärtustamises, oma probleemidega tegelemises. On sisuliselt kuulamistõkete rakendamine.
  • Kommunikatsiooni barjäärid. Interpretatsioonid (tõlgendused, kuuled seda, mida kuulda tahad), hinnangud, soovitused jmt
  • ülekuulamine

Kuulamise PDF-fail

Kuulamise MP3-fail

Kuulamine II  »