Suhtlemine ja meeskonnatööKasutatud allikad
S. Põldvere ja K.E. Esopi "Suhtlemispsühholoogia" kursuse materjalid.
M.Kreegipuu "Enesekehtestamise" seminari materjalid.
McKay, M., Davis, M., Fanning, P. 2000. Suhtlemisoskused.
Bolton, R. 2002. Igapäevaoskused.