Toote elutsükli näitajate kasutamine turunduses

iDevice ikoon

Jälgi toote elutsükli näitajate kasutamist turundustegevuses.

Leia vastused küsimustele:

1. Miks on toote hind juurutusfaasis kõrge?

2. Kes on tarbijateks küpsusfaasis?

3. Millises faasis on reklaam informeeriv?

4. Millised on turundustegevuse eesmärgid toote elutsükli erinevates faasides?


iDevice ikoon

 

Näitaja

 

 

Juurutusfaas

 

 

Kasvufaas

 

 

Küpsusfaas

 

 

Langusfaas

 

Konkurente

Väike arv

Pidevalt kasvav

Suur

Kahanev

 

Tarbijad

 

Liidrid, uue armastajad

Esmastarbijad

Masstarbijad

Mahajäänud tarbijad

Müük

Nõrk, kasvav

Kiirelt kasvav

Stabiilne aeglaselt muutuv

Kahanev

Kasumi mass

Negatiivne. Kõrged tootmis-ja turunduskulud

Kasvav, maksimaalne kõrged hinnad ja kasvav nõudlus

Kahanev kasvav konkurents vähendab kasumit

Madal, väheneb toodangumaht ja kulud

Kaubavalik

Üks põhivariant

Kasvav kogum täiustatud

Täielik kaubavalik diferentseeritud

Kaubad, millel on veel nõudlus

Jaehind

Kõrge, et katta evitamiskulusid

Kõrge, et teenida suure nõudluse arvelt

Vastab nõudmisele pakkumisele välditakse hinnasõdu

Madal, et saada lahti kaubavarudest

Hinnakujundus

Sõltub kaubast

Suur hinnadiapasoon

Täielik hinnadiapasoon

Üksikud hinnad

Turustamine

Valikuline uue turustussüsteemi loomine või vana kasutamine

Intensiivne väikesed soodustused vahendajatele

Intensiivne suured soodustused turu juurdevõitmiseks

Valikuline kahjulikest müügikohtadest loobumine

Müügipunktide arv

Sõltub kaubast

Kasvav

Kasvav

Kahanev

Reklaami strateegia

Informatsiooniline suunatud esimestele tarbijatele

Veenev massturu teadlikustamine margieelistest

Konkureeriv margi esiletõstmine teiste seast

Informatsiooniline madala hinna rõhutamine, et vabaneda kaubavarudest

Reklaami vajadus

Suur tarbimisliidrites luuakse huvi ja veendakse vahendajaid margiga kauplema

Keskmine läbimüük kasvab peamiselt suuliste soovituste abil

Keskmine enamik tarbijaid tunneb juba margiomadusi

Minimaalne vajalik toodetest lahtisaamiseks

Strateegiline põhitegevus

Turu loomine

Turu hõlvamine

Turuosa kaitsmine

Tootmise rentaabluse tõstmine

Turunduse eesmärgid

Tarbijaliidrite veenmine ja mõjutamine uue kauba ostmisele

Müügi ja sortimendi laiendamine masstarbija veenmine

Toote eeliste toetamine margipositsiooni kaitsmine

Tootmise kokkutõmbamine lõpetamine või uus virgutamine margi "tühjakslüps"

Müügi ja toetuse kulud

Suured et meelitada sihtgruppe näidiste preemiate kupongidega jt

Keskmised et luua margieelistusi

Suured et meelitada teistelt markidelt tarbijaid ja tekitada margitruudust

Minimaalsed mark jäetakse omapead

 

 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License