Bränd ja kaubamärk

iDevice ikoon

Kaubamärk on nimi, sümbol, kujundus või nende kombinatsioon. Selle põhifunktsiooniks on eristada ühe firma tooteid teistest samaliigilistest toodetest. Kaubamärk saab õiguskaitse kaubamärkide registrisse kandmisega. Toode on see, mida firma valmistab ja müüb. Bränd on see, mida tarbija ostab.

Brändil on kolm olulist osa: brändi nimi, logo ja slogan. Brändi nimi peab olema teistest eristuv, kergesti meeldejääv ning kirjeldama toote kuuluvust. Brändi nime toetab logo, mis on nime visuaalne lahendus. Logo pidev näitamine aitab tarbijal brändi ära tunda. Slogan on tunnuslause.
iDevice ikoon

Loe lisaks EMT ärifilosoofia (2001-2005) siin: EMT

Leia vastused: 

1.Mis on EMT logo?

2.Mis on EMT tunnuslause? 

3.Kes on EMT sihtturuks?


iDevice ikoon

Millised tunnuslaused (sloganid) Sulle meenuvad? Too näiteid.

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License