Kasutatud materjalid

iDevice ikoon

Õpiobjekti koostamisel kasutatud materjalid:

Vihalem, A. "Marketing. Turg, toode ja tarbija" Külim, 1997

Kotler, P. "Kotleri turundus. Kuidas luua, võita ja valitseda turgusid" Best, 2002

Perens, A. "Teenuste marketing" Külim,1998

Veebilehed:

www.emor.ee

www.aktiva.ee

www.noman.ee

www.tarbija24.ee

www.postimees.ee

 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License