Toode turunduses

iDevice ikoon

Toode on üks turunduse põhimõistetest. Inimesed rahuldavad oma vajadusi ja soove toodete abil.

Teema "Toode turunduses" läbimisel õppija:

  • oskab selgitada toote mõistet
  • teab toote liigitamise aluseid turunduses
  • oskab otsida tootealast infot

Antud õppematerjal on koostatud Tartu Kutsehariduskeskuse turundust ja ettevõtlust õppivatele õppijatele.

Koostaja Ülle Tolk

Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja

 

 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License