Toode turunduses

iDevice ikoon

Toode on üks turunduse põhimõistetest. Inimesed rahuldavad oma vajadusi ja soove toodete abil. Sellest lähtudes mõistetakse turunduses tootena kõike, mida võib pakkuda kellelegi tema vajaduste ja soovide rahuldamiseks. Tarbijate vajadust võib rahuldada ese, teenus või info. Turunduses on kaup kitsam mõiste kui toode.

Toote ja teenuse võrdlus:

Toode:

  • on esemeline
  • on ladustatav
  • on enne müüki demonstreeritav
  • valmistatakse kliendi kohalolekuta

Teenus:

  • on immateriaalne
  • ei ole ladustatav
  • on enne osutamist raskesti demonstreeritav
  • pole osutatav ilma kliendi ja teenindaja kontaktita


 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License