Harjutus

iDevide ikoon
Täida lüngad

 

1. Kaupade kasutamise eesmärgist lähtuvalt liigitatakse kaupu ja .

2. Toit, hügieenitarbed, ravimid ja bensiin on

3. Turunduses käsitletakse toodet tasandilisena.

4. Toote all mõistetakse antud kauba turul tegutsemise aega.

5. põhifunktsiooniks on eristada ühe firma tooteid teistest samaliigilistest toodetest.

  

Vali üks või mitu vastust!

1. Ostuharjumuse alusel liigitatakse tarbekaubad:

esmatarbekaupadeks
võõrkaupadeks
erikaupadeks
valikkaupadeks2.Toote küpsusfaasis on:
palju konkurente
kasum kahanev
esmastarbijad
stabiilne müük3.Reaalset toodet iseloomustavad
pakend
paigaldamine
kvaliteet
toote omadused
Vali tõene või väär vastuse variant.


1.Ostuharjumuse põhjal jaotatakse tarbetooted esmatarbetoodeteks ja valiktoodeteks.

Tõene Väär

2.Toote elutsükkel lüheneb.

Tõene Väär

3.Toote tuum on põhiline hüve, mida tarbija ostab.

Tõene Väär

4.Pakendamine on tooraine korral väga oluline.

Tõene Väär

5.Kaubamärk saab õiguskaitse kaubamärkide registrisse kandmisega.

Tõene Väär

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License