Tootmiskaubad

iDevice ikoon

Kaupade kasutamise eesmärgist lähtuvalt liigitatakse kaupu tarbekaupadeks (lõpptarbija kasutab neid isiklike vajaduste rahuldamiseks) või tootmiskaupadeks (uute toodete tootmiseks või edasimüügiks).

Tootmiskaubad (tööstuskaubad). Neid kaupu võib liigitada kuueks kaubagrupiks:

 

  • Ehitised ja statsionaarsed seadmed (näiteks hooned, rajatised, hoonete koosseisu kuuluvad statsionaarsed seadmed)
  • Teisaldatavad seadmed (näiteks seadmed, masinad, tööriistad, varustus ja mööbel töökohas või kontoris).
  • Tooraine (näiteks maavarad ja põllumajandussaadused)
  • Detailid. Need on toodetava kauba koosseisu minevad, eelnevalt kellegi poolt toodetud kaubad. Detailid võivad vajada lisatöötlust.
  • Abimaterjalid (näiteks värvid, naelad, mutrid, määrdeõlid, kontoritarbed jm). Need on tootmistegevuse käigushoidmiseks, hoolduseks, remondiks vaja minevad kaubad, mis ei lähe lõpptoote koosseisu.
  • Teenused (hoonete ja seadmete remont ning hooldus, koristamine, majandus- ja juhtimistegevuse nõustamine, turu-uuringud, reklaam, personali valik, juriidilised nõuanded jne.).

 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License