Reklaami elemendid

iDevice ikoon

Kujundatud reklaami põhielementideks on:

  • pealkiri, juhtlause,
  • põhitekst,
  • alapealkiri,
  • illustratsioon(id),
  • tagapõhi,
  • raamistik,
  • kompositsioon.

Esimest kolme nimetatakse verbaalseteks, nelja viimast visuaalseteks elementideks.
iDevice ikoon

Pealkirja peetakse trükiteadete tähtsaimaks elemendiks. Uuringud näitavad, et keskmiselt neli lugejat viiest ei jõuagi pealkirjast kaugemale. Pealkirja põhiülesanneteks on: äratada tähelepanu, püüda pilku; juhatada lugeja teate teiste elementide, eriti põhiteksti juurde;välja selekteerida õige sihtauditoorium

Põhitekst on reklaamiteates peamise informatsiooni kandja, ta täpsustab ja seletab lahti pealkirja, illustratsiooni. Väga raske on kirjutada lugemakutsuvat reklaamiteksti, eriti kui on teada, et 80% lehelugejatest ei jõua kunagi pealkirjast kaugemale. Tähtsaim reegel tekstikirjutajale on - mida lühem, seda parem.

Illustratsioon ehk pilt on trükitud reklaamiteate tähtsaim visuaalne element.
Reklaami tagapõhi on traditsiooniliselt neutraalselt valge, kuid pilgupüüdmiseks võib kasutada ka muid värve ja mustreid.

Raamistikku kasutatakse enda reklaamteate eristamiseks kõrvalolevatest teadetest.
Kõik reklaamielemendid peavad moodustama ühtse terviku. Kompositsioon on kõigi reklaamteate elementide koondamine ühtseks tervikuks.

 

 
iDevide ikoon
Täida lüngad!

1.Reklaami tähtsaim element on

2.Reklaami visuaalne element on

3.Pealkirja põhiülesanne on lugeja tähelepanu.

4.Reklaami on peamine informatsiooni kandja.

  

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License