Reklaam turunduses

iDevice ikoon

Reklaamil on väga tähtis koht turunduses. Reklaam on üks turundusmeetmestiku osadest. Reklaam mõjutab meid ostjana või kauba pakkujana. Antud teema käsitleb reklaami ettevõtja seisukohast lähtuvalt.

Teema: " Reklaam turunduses" läbimisel õppija:

  • teab reklaami rolli turunduses
  • oskab valida erinevaid reklaamikanaleid
  • otsida reklaamialast infot

Antud õppematerjal on koostatud Tartu Kutsehariduskeskuse turundust või ettevõtlust õppivatele õppijatele.

Koostaja Ülle Tolk

Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License