Õppeülesanne 6. Toiduainete pakenditel kasutatav märgistus

Õppeülesanne 6a

Tutvuge Põllumajandusministeeriumi veebileheküljelt toiduainete märgistamist puudutava teabega - üldine informatsioon, infobrošüür.

Õppeülesanne 6b

Sooritage enesekontrollitest märgistades õiged vastused.

Toiduaine pakendile kantud märgistusel peab olema infot...
toidu koostisest
toidu kilohinnast
toidu olemusest
toidu päritolust
säilimisajast
säilitamistingimustestToiduaine koostisosad peavad olema märgitud sisalduse järgi
alanevas järjekorras
ülenevas järjekorras
tähestikulises järjekorrasToidu koostisosa protsendiline kogus esitatakse juhul, kui seda on
toidu kogusest rohkem kui 10%
nimetatud toidu nimetuses
toidu kogusest rohkem kui 25%Toidu netokogust märgitakse
liitrites
kilogrammides
tükkidesKiiresti riknevate toiduainete puhul kasutatakse viimase tarvitamise päeva tähistamiseks väljendit
Parim enne
Kõlblik kuniVäide: „Parim enne" märgistusega tooteid võib müüa peale nimetatud kuupäeva möödumist.
Väide on õige
Väide on väärToiduaine pakendil esitatud märgistus peab olema
tootjamaa keeles
müüjamaa keeles