Toiduainete õpetus

Teema eesmärk:

Õppija loetleb toitlustusettevõttes toiduainete käitlemist reguleerivaid õigusakte,

Õppija oskab lahti seletada toiduainete pakendamisele ja märgistamisele esitatavaid nõudeid,

Õppija teab erinevate pakendimärgistuste tähendust,

Õppija valib toidukaupadele õiged säilitustingimused ning

Õppija oskab iseloomustada erinevate suurköögis kasutatavate toiduainegruppide keemilist koostist, toiteväärtust, kasutamisvõimalusi ning

Õppija loetleb toiduainete gruppi kuuluvaid erinevaid toiduaineid (sortimendi tundmine)