Õppeülesanne 2. Toiduseaduse põhipunktid

Õppeülesanne 2a. Avage Toiduseadus, tutvuge selle põhipunktidega

 

Õppeülesanne 2b Vastake enesekontrollitestide küsimustele

Valige õiged vastusevariandid

Millised on Toiduseaduse reguleerimisalad?

Toidu käitlemise alused
Käitleja enesekontroll
Riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks
Toidu ohutusega seotud menetlusedToidu käitlemisega tegelevad ettevõtted peavad olema tunnustatud. Tunnustamine tähendab...
Ettevõtte või selle osa hindamist ja vastavuse kinnitamist
Teenuse tarbijate hulgas küsitluse läbi viimist ja teatud tasemel tagasisidet
Tunnustust taotlenud ettevõtte kohta positiivse sisuga artikli avaldamist ajakirjandusesMillal on Toiduseaduse hetkel kehtiv redaktsioon vastu võetud?
25. veebruar 1999
20. jaanuar 2011Millise kuupäevani Toiduseaduse hetkel kehtiv redaktsioon kehtib?
19. jaanuarini 2012
31. detsembrini 2013iDevide ikoon Täida lüngad
Toit peab olema inimese tervisele . Toidus ei tohi olla selle omadusi parasiite, kahjureid ega võõrkehi. On käidelda riknenud, saastunud või mikrobioloogilistele nõuetele mittevastavat, rikutud toitu. Käitleja käideldava toidu ja käitlemise nõuetekohasuse eest ja kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Toiduainete käitlemisega tegeleva ettevõtte töötaja toiduhügieenialase juhendamise korraldab .