Õppeülesanne 1. Toidu käitlemist reguleerivad õigusaktid

Õppeülesanne 1a

Avage Veterinaar- ja Toiduameti koduleheküljelt avanevad lingid ning tutvuge loeteluga seadusandlikest aktidest, mis reguleerivad toidukäitlemisega seotud valdkonda:

1. Eesti Vabariigi toidu valdkonda reguleeriv seadusandlus:

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=228

2. Euroopa Liidu otsekohalduvad toidukontrollialased õigusaktid:

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=245

Õppeülesanne 1b