Kuidas kohelda vihaseid helistajaid?

iDevice ikoon
•Sellises olukorras on kõige tähtsam oskus kuulata inimene ära.

•Laske inimesel rääkida, ärge katkestage teda.

•Kasutage kõne ajal võimalikult palju helistaja perenime.

  • Korrake räägitut üle, andes mõista, et saate jutust aru.
•Selgitage, mida te kavatsete ette võtta, et probleemi lahendada.
 
•Tehke ettepanek saata vastus kirjalikult või elektroonposti teel.