Kui kaua peaks telefon helisema?

iDevice ikoon
•Kui olete numbri valinud laske telefonil heliseda vähemalt seitse korda.