Kasutatud allikad

1. Ain Tulvi, Aivar Proos "Logistika ja laondus. Õpik." PAC Training OÜ

2. Ain Tulvi "Laondus ja veokorraldus. Töövihik" PAC Training OÜ, Tallinn 2006

3. AS Laomaailm - Riiulite markeerimine

4. Laondusportaal Estonian-Warehouse.com - Warehouse marking (inglise keelne presentatsioon)

Filmid:

http://www.youtube.com

Pildimaterjal:

http://www.estonian-warehouse.com

http://images.google.com