Miks on vaja kasutada hoiustamissüsteemi?

iDevice ikoon Lugemine

Hoiustamissüsteemide ülesandeks on määrata kaupadele hoiukohad selliselt, et töö hoiukohtadele paigutamisel, komplekteerimisel, ümbersiirdamisel ja inventeerimisel oleks võimalikult efektiivne.

Samuti on võimalik hoiustamissüsteemide kasutamisega tõsta komplekteerimistöö kvaliteeti (vähendada vigade arvu).

Läbimõeldud hoiustamiskohtade süsteem ja sellega liituv erinevate laotoimingute õige juhtimine:

  • muudab efektiivseks laoruumi kasutamise;
  • suurendab toodete õige paigutamisega oluliselt komplekteerimistöö efektiivsust;
  • aitab vähendada vigade arvu komplekteerimisel;
  • teeb võimalikuks sortimendi ja kaupade koguste kontrollimise.

Kui kaupade hoiustamisel kasutatakse piiranguid, kindlaid reegleid ja klientide tarvis välja töötatud eraldi süsteeme, saadakse parim võimalik tulemus.


Vaata filmi! Nike logistics Center

Mõtle! Kas ilma hoiustamissüsteemita oleks töö laos võimalik?