Kordamisküsimused

iDevide ikoon Mõtisklus
Kordamisküsimused
 1. Miks kasutatakse ladudes hoiustamissüsteeme?
 2. Milliste põhimõtete järgi kasutatakse ladudes hoiustamissüsteeme?
 3. Mida tähendab FIFO ja mida LIFO põhimõtte kasutamine ladudes kaupade käsitsemisel?
 4. Kuidas paiknevad hoiukohad aktiiv- ja reservkohtade süsteemi kasutamisel?
 5. Kuidas toimib pidevalt muutuvate hoiukohtade süsteem?
 6. Mis hoiukoht on komplekteerimiskoht ja kuidas toimub selle täitmine?
 7. Kuidas on õige paigutada laos sagedasti liikuvad tooted?
 8. Millist hoiustamissüsteemi kasutatakse kõige rohkem suure ringlemissagedusega hulgikaubanduse ladudes?
 9. Kuidas on õige paigutada kaupu hoiukohtadele nii, et komplekteerimistöö efektiivsus oleks maksimaalne?
 10. Millest on õige lähtuda toodete ringlemissageduse arvutamisel?
 11. Mida tähendab hoiukohtade hooldamine ja milleks on vajalik seda teha?
 12. Nimetada põhjused, miks on hoiukohtade füüsiline hooldamine vajalik.
 13. Nimetada põhjused, miks on vajalik kontrollida aeg- ajalt üle hoiukohtadel õigete kaupade ja õigete koguste olemasolu.
 14. Milline mõju on hoiukohtade korrastamata ja puhastamata jätmisel komplekteerimis- ja inventeerimistöö kvaliteedile?
 15. Kas hoiukohtadel valitsev kord ja puhtus võiksid olla üheks laotöö kvaliteedi näitajaks? Kui võiksid, siis põhjenda vastust.