Praktiline harjutus

iDevide ikoon Kaubale aadressi määramine
Pärast kauba vastuvõttu toimub selle paigutamine lattu hoiustamisalale (kas riiulitesse või virnadesse).

Kaubale laoaadressi määramine võib toimuda automaatrežiimil laoarvestusprogrammis või määrab selle laotöötaja.

Kauba paigutamine toimub nii, et selle edaspidist komplekteerimist saaks teha võimalikult optimaalselt.

Tavaliselt jaotatakse ladu aladeks, kuhu kaup paigutatakse vastavalt ABC-klassifikatsioonile või hoiustamise iseärasustele (erinevad kliendid, mittegabariitne kaup, nõuded temperatuurirežiimile, praak jne).

Lao riiulid on tavaliselt tähistatud mingi tähega, mis on kauba laoaadressi esimene osa.

Hoiukohad piki riiulit on nummerdatud. See number on laoaadressi teine osa.

Riiulikorrus on laoaadressi kolmas osa. Põrandakorrus on võib olla tähistatud ka näiteks 0-ga ja esimene riiuliõrs 1-ga või muu taoline süsteem.

Näide: Kus asub kaup, kui kauba laoaadress on C-16-04?

Kaup asub C riiulireas, 16. kohal piki riiulit, neljandal korrusel. See on reservaadress, kui laos kasutatakse aktiiv- ja reservkohtade süsteemi.

Kui leidsid sellelt aadressilt rohelised diivanid, oled tubli!

 

 

Ülesanne: Kus asub kaup, kui kauba laoaadress on:

U-05-02?

R/09/7?

S 25 03?


iDevice ikoon Lisalugemine
Loe! AS Laomaailm kodulehelt riiulite markeerimise kohta.

Riiulite markeerimine

Süstematiseeritud lao loomise üheks aluseks on korralikult indekseeritud laoriiulid/kauba positsioonid. Seda on võimalik teha mitmeti ning konkreetse ettevõtte jaoks sobiva lahendi dikteerib üldjuhul ruumi võimalus, laos kasutatav tehnika (nt. tõstuki eripärad) ning ladustatavate objektide olemus.

Tihtilugu võib osutuda valesti valitud markeering töösse rakendades ebamugavalt kasutatavaks / eksitavaks või osutuda osadel juhtudel isegi eluohtlikuks. Viimane mainitud tagajärgedest võib saada reaalsuseks juhul, kui tähis on paigutatud ebaergonoomilisele asukohale, kus selle kontrollimine või järgi vaatamine nõuab inimeselt mõne teise ohutusnormi eiramist (näiteks: inimene peab end tõstukikabiinist välja upitama).

Hea süsteemi rakendamine võiks saada alguse koos lao rajamisega, kuid järk-järgult on võimalik nutikalt planeeritud märgistussüsteemi rakendada ka juba aastaid kasutuses olnud ladudes.