Hoiustamissüsteemide põhimõtted

iDevice ikoon Lugemine
Hoiukohtade süsteemid tuginevad järgnevatele põhimõtetele:
 • ühe kliendi kaubad hoiustatakse laos kindlas piirkonnas;
 • sarnased või ühe rühma tooted hoiustatakse ühes piirkonnas;
 • ühesugust erikäsitsemist (tõstuki lisaseadme kasutamine jne) nõudvad tooted hoiustatakse ühes piirkonnas;
 • ABC- analüüsi alusel rühmitatud tooted hoiustatakse selliselt, et mingi kindla rühma tooted asuvad ühes piirkonnas;
 • tooted, mida väljastatakse sageli, paiknevad alumistel riiulikorrustel ja harvemini väljastatavad tooted kõrgematel riiulikorrustel;
 • tooted, mida väljastatakse sageli, paiknevad põrandal asuvatel kindlaksmääratud hoiukohtadel;
 • esimesena saabunud tootepartii tooted väljastatakse esimesena (FIFO) või viimasena tulnud tooted väljastatakse esimesena (LIFO).

Hoiukohtade süsteemide sisseviimiseks ja haldamiseks on vaja saada pidevalt andmeid eri toodete ringlemissageduse ja koguste, hoiukohtade suuruse ja toodete saldode kohta hoiukohtadel, samuti käsitsemisviiside ja aegumistähtaegade kohta.

Kui laos on olemas hästi planeeritud ja töötav hoiukohtade süsteem, siis on võimalik:

 • juhtida saabuvad kaubapartiid sobivatele hoiukohtadele;
 • kiiresti liikuvad tooted paigutada kindlatele hoiukohtadele, (aktiiv- ja reservkohtade süsteem);
 • paigutada muud tooted sobivatele hoiukohtadele (muutuvate hoiukohtade süsteem);
 • juhtida kaubakoguseid riiulitel vastavalt ruumivajaduse muutumisele ja müügile;
 • muuta inventuur hoiukohapõhiseks.