Erinevate hoiustamispõhimõtete kombineeritud kasutamine

iDevice ikoon Lugemine
Logistikafirmade suurtes ladudes, kus käsitsetakse paljude klientide erinevaid kaupu, kasutatakse hoiukohasüsteeme enamasti kombineeritult. Hoiukohtade süsteemid sobitatakse kaupade ringlemissageduste, nende käsitsemise eripära, aegumistähtaegade ja klientide erisoovidega.

Sellistel puhkudel annab parima võimaliku tulemuse tavaliselt paindlikkus ja toote- ning kliendipõhine lähenemine hoiustamisviiside rakendamisel.

Toodete paigutamisega on vaja pürgida selle poole, et sagedamini liikuvad tooted paigutatakse alati neile kõige enam sobivatele hoiukohtadele, millega saavutatakse:

  • komplekteerimisteekondade lühenemine (tooted paiknevad lähestikku);
  • liikumisteekondade lühenemine hoiukohale paigutamisel.

Toodete liikumissageduse mõõtmisel arvestatakse väljastuskordade arvu ajaühikus (päev, kuu, kvartal, aasta).

Siinjuures peab arvestama, et lao ringlemissagedus pole sama, mis toodete väljastamissagedus.

Ühesugune ringlemissagedus võidakse saavutada, kui korraga väljastatakse alusetäis toodet või alusekohal olev pakkeühik. Seetõttu on õigem kindla toote liikumise hindamisel aluseks võtta väljastuskordade arv ajaühiku jooksul.


Leia lahendus allpool olevale praktilisele ülesandele!


iDevide ikoon Praktiline ülesanne
Kauba paigutamine hoiukohtadele

Andmed
Lattu saabus kolmekümnest kaubaaluseset koosnev saadetis. Saadetis koosneb neljast erinevast tootest, millest osa on kiirestiliikuvad, osa keskmise sagedusega liikuvad, osa mida ostetakse aeg-ajalt ja osa, mida ostetakse väga harva väikestes kogustes.

Laost väljastatakse ainult täisaluseid ja kasutatakse muutuvate hoiukohtade süsteemi. Kaubad on paigutatud riiulikohtadele vastavalt ABC rühmitamise alusel paigutamise põhimõtetele. Loovutus- ja pakkimisala paikneb riiuli selles otsas, kust algab hoiukohtade aadressisüsteem.

Saadetise koosseis on järgmine:

Toode F 16 alust A-rühm

Toode G 8 alust B-rühm

Toode H 4 alust C-rühm

Toode J 2 alust D-rühm

Ülesanne!

 

Paigutada saadetis hoiukohtadele lähtudes laos kasutatavast hoiukohtade süsteemist.