Sissejuhatus raamatupidamise alustesse

iDevice ikoon

Raamatupidamine on olnud, on käesoleval ajal ja ka tulevikus igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatuks koostisosaks. Raamatupidamise areng on käinud kaasas kogu üldise majanduse arenguga. Ettevõtete raamatupidamisaruanded peavad kajastama õigesti raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali.Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License