Majandusarvestuse infotarbijad

Majandusarvestus ettevõttes tähendab majandussündmuste info identifitseerimist, mõõtmist, rühmitamist, registreerimist, töötlemist, säilitamist, analüüsimist ja edastamist infotarnijatele. Infotarniatel on vaja edastatud info alusel otsuste tegemiseks ettevõttes kui ka ettevõttevälistele isikutele aruandmiseks.

Infotarbijate infovajadused on erinevad:

1. Omanikud, kelle huviks on ettevõtte tegevuse tulemusel kasvav kasumiosa ja kas selle arvelt on võimalik saada ka isiklikku hüvist ehk dividende

2. Investorid, kes on kapitaliomanikud. Nad on huvitatud investeeringute otstarbekusest ja kapitali riskist.

3. Töövõtjate huvi on sotud eelkõige töötasuga ja selle kasvuga.

4. Laenuandjaid huvitab ettevõtte suutlikkus tagastada tähtajaks antud laenud koos intressidega.

5. Tarnijaid huvitab ettevõtte maksevõime tähtaegselt tasuda ostetud vara ja teenuste eest.

6. Ostjad (kliendid) on huvitatud ettevõtte eksistentsist, eriti kui ettevõttel on pikaajalised püsisuhted ostjatega.

7. Valitsus (riik) vajab infot ettevõtte majandustegevuse kohta maksupoliitika kujundamiseks, samuti statistiliste ülevaadete tegemiseks

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License