Kasutatud kirjandus

iDevice ikoon Lugemine

Raamatupidamise ajaloost: http://www.rmp.ee/raamatupidamine/71/363

M. Rebane, A.-E. Visberg. Sissejuhatus raamatupidamisse. Külim,Tln., 1996

J. Alver. Arvutustehnika areng kuni XVIII sajandini. Raamatupidamisuudised, 2002, nr.5

L. Alver, J. Alver, L. Reinberg. Finantsarvestus. Deebet, Tln., 2004

S. Kalnin. Finantsarvestus I. TÜ, Tartu, 2006
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License